Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SOCIAL ISSUE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: SOCIAL ISSUE
Διεύθυνση: ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 45-47, 10675, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6984701941
e-mail: kostis.chatzimorakis@gmail.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
18202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟΕΓΓΡΑΦΗΣ 63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) 84120000 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 63111103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΠ) 63111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING) 63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 63911100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 63911101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 70210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 84111300 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 63120000 ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (WEB PORTALS) 63911000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 72192909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 94991700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 59111201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 84121000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 63112000 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ 63911200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 63990000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. 72200000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 72203000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 94991905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 63111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΥΡΙΑ 72201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 72201900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 72202903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 73121400 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 72201000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες check
2 63990000 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.  
3 84111300 Γενικές υπηρεσίες οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού, καθώς και στατιστικές υπηρεσίες  
4 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
5 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals)  
6 84121000 Διοικητικές υπηρεσίες για τη ρύθμιση των υγειονομικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός της κοινωνικής ασφάλισης  
7 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
8 72200000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  
9 63112000 Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου  
10 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
11 72203000 Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  
12 73121400 Πώληση διαφήμισης σχετικά με εκδηλώσεις  
13 84120000 Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση  
14 18202000 Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής  
15 63111102 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων  
16 59111201 Υπηρεσίες βιντεοσκοπήσεων για προώθηση πωλήσεων  
17 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
18 63111103 Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)  
19 63911000 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων  
20 63911100 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς εφημερίδες και περιοδικά  
21 63911200 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς οπτικοακουστικά μέσα  
22 72201900 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές επιστήμες  
23 72192909 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες  
24 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
25 72202903 Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών  
26 94991905 Υπηρεσίες κοινωφελών ιδρυμάτων και σωματείων  
27 63911101 Υπηρεσίες παροχής δημοσιογραφικού υλικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου  
28 94991700 Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες οργανώσεις πολιτών και κοινωνικές οργανώσεις  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121