Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: NOS TRADING ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: NOS TRADING Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΣΥΓΓΡΟΥ 171, 17141, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Δήμος: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104133555
Κινητό τηλέφωνο: 6981190919
e-mail: alexiosliagkas@gmail.com;a.papageorgiou@progressinc.gr
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 35231000 Υπηρεσίες πώλησης αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 45111101 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων για τη μεταφορά επιβατών, μεταχειρισμένων 45112201 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων 45114902 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επιβατικών αυτοκινήτων 45192100 Λιανικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων 45201403 Υπηρεσίες βαφής αμαξώματος επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων 45321212 Λιανικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 46121110 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φυσικού αερίου 46171101 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αβγών με το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά 46171125 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής 46181107 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών 46331100 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 46331105 Χονδρικό εμπόριο γιαουρτιού και άλλων ειδών ζυμωμένου ή οξινισμένου γάλακτος ή κρέμας 46341100 Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών 46361301 Χονδρικό εμπόριο βιομηχανοποιημένου παγωτού, με προκαθορισμένη τιμή πώλησης 46361303 Χονδρικό εμπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου 46391100 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) 52292000 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α. 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 65200000 Αντασφάλιση 66211000 Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων 66221005 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, με επαγγελματική εγκατάσταση 66290000 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221215 Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic) 77111001 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό 80301001 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης εμπιστευτικών υποθέσεων 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου 82910000 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών 82911201 Υπηρεσίες εισπράξεων (αμοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδρομών κλπ) 82911203 Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ 82990000 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 96091911 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας check
2 82990000 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.  
3 66290000 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία  
4 52292000 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α.  
5 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
6 65200000 Αντασφάλιση  
7 82910000 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών  
8 46171101 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αβγών με το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά  
9 45114902 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επιβατικών αυτοκινήτων  
10 46181107 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών  
11 46171125 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής  
12 46121110 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φυσικού αερίου  
13 45321212 Λιανικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων  
14 45112201 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων  
15 45192100 Λιανικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων  
16 46391100 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων  
17 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού  
18 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου  
19 66211000 Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών  
20 45201403 Υπηρεσίες βαφής αμαξώματος επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων  
21 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
22 80301001 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης εμπιστευτικών υποθέσεων  
23 96091911 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)  
24 82911201 Υπηρεσίες εισπράξεων (αμοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδρομών κλπ)  
25 82911203 Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ  
26 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων  
27 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
28 77111001 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό  
29 66221005 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, με επαγγελματική εγκατάσταση  
30 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
31 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων  
32 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
33 35231000 Υπηρεσίες πώλησης αέριων καυσίμων μέσω αγωγών  
34 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)  
35 70221215 Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου  
36 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών  
37 45111101 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων για τη μεταφορά επιβατών, μεταχειρισμένων  
38 46361301 Χονδρικό εμπόριο βιομηχανοποιημένου παγωτού, με προκαθορισμένη τιμή πώλησης  
39 46331100 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων  
40 46331105 Χονδρικό εμπόριο γιαουρτιού και άλλων ειδών ζυμωμένου ή οξινισμένου γάλακτος ή κρέμας  
41 46361303 Χονδρικό εμπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου  
42 46341100 Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121