Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ARGENTA CORPORATE FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ARGENTA CORPORATE FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
Διεύθυνση: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 3-5, 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ
Δήμος: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6943293400
e-mail: h.visaritis@gmail.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
64201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING) 64921300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 66301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 84130000 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 64991100 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 66199101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΥΡΙΑ 70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 70221104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 64110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 64111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 66111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 64192300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 64192900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 66110000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ 70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης check
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 66111900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών αγορών  
4 64192900 Άλλες υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα  
5 66110000 Διαχείριση χρηματαγορών  
6 64110000 Δραστηριότητες κεντρικών τραπεζών  
7 64991100 Επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες  
8 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες  
9 84130000 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων  
10 66301000 Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων  
11 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
12 64201000 Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)  
13 64111000 Υπηρεσίες κεντρικών τραπεζών  
14 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
15 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
16 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
17 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
18 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  
19 64192300 Υπηρεσίες χορήγησης ενυπόθηκων στεγαστικών πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα  
20 64921300 Υπηρεσίες χορήγησης ενυπόθηκων στεγαστικών πιστώσεων, εκτός αυτών από τα νομισματικά ιδρύματα  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121