Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ANASTASSIADIS ADVISORS
Διεύθυνση: Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 13, 10558, ΑΛΙΜΟΣ
Δήμος: ΑΛΙΜΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2114060022,2109633920
Κινητό τηλέφωνο: 6946026972
e-mail: anastassiadis@anastassiadis.com;info@anastassiadis.com
Ιστοσελίδα: www.agroupadvisors.com
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα 46431108 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης 46470000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 46471000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικού εξοπλισμού 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων 46471103 Χονδρικό εμπόριο επίπλων από πλαστικές ύλες και επίπλων από άλλα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του καλαμιού, της λυγαριάς, του μπαμπού ή παρόμοιων υλικών 46471104 Χονδρικό εμπόριο επίπλων κουζίνας 46471108 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων οικιακών επίπλων 46471110 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων 46471111 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά 46471112 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α. 46471113 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α. 46471114 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται στην κρεβατοκάμαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό 46471115 Χονδρικό εμπόριο πλεκτών επίπλων 46651000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 46651004 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων, για γραφεία 46651005 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία 46651006 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων για καταστήματα 46651007 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία 47545415 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης 47590000 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 47595000 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων 47595504 Λιανικό εμπόριο επίπλων κουζίνας 47595510 Λιανικό εμπόριο μερών άλλων επίπλων 47595512 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων 47595513 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά 47595514 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α. 47595515 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α. 47595516 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, για καταστήματα 47595517 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται στην κρεβατοκάμαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό 47595518 Λιανικό εμπόριο πλεκτών επίπλων 47915400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47915500 Λιανικό εμπόριο επίπλων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47915600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47919901 Λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων - τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για λογαριασμό τρίτων 58110000 Έκδοση βιβλίων 58111100 Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου 58130000 Έκδοση εφημερίδων 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68101100 Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 68321101 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών 68321103 Υπηρεσίες έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων πολυκατοικιών 69101904 Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic) 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 71113101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης 71113102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 78100000 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 80200000 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας 80201002 Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων 82910000 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών 84130000 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης check
2 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
3 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς  
4 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
5 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
6 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
7 68101100 Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών  
8 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
9 82910000 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών  
10 78100000 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης  
11 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
12 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων  
13 80200000 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας  
14 58110000 Έκδοση βιβλίων  
15 58111100 Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου  
16 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
17 58130000 Έκδοση εφημερίδων  
18 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
19 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
20 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
21 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
22 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
23 47595512 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων  
24 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων  
25 47595504 Λιανικό εμπόριο επίπλων κουζίνας  
26 47915500 Λιανικό εμπόριο επίπλων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
27 47595000 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα  
28 47590000 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα  
29 47915400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
30 47545415 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης  
31 47595510 Λιανικό εμπόριο μερών άλλων επίπλων  
32 47919901 Λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων - τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για λογαριασμό τρίτων  
33 47595513 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά  
34 47595514 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.  
35 47595515 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.  
36 47595516 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, για καταστήματα  
37 47595517 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται στην κρεβατοκάμαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό  
38 47595518 Λιανικό εμπόριο πλεκτών επίπλων  
39 47915600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
40 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
41 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας  
42 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας  
43 84130000 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων  
44 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
45 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων  
46 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
47 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
48 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων  
49 68321101 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών  
50 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα  
51 68321103 Υπηρεσίες έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων πολυκατοικιών  
52 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
53 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία  
54 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
55 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
56 71113101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης  
57 71113102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης  
58 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
59 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου  
60 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων  
61 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
62 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας  
63 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
64 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
65 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων  
66 69101904 Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας  
67 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
68 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών  
69 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών  
70 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
71 80201002 Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού  
72 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών  
73 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
74 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
75 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
76 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
77 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
78 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
79 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
80 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
81 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
82 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  
83 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα  
84 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)  
85 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  
86 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
87 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών  
88 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων  
89 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση  
90 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  
91 46471110 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων  
92 46651004 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων, για γραφεία  
93 46471103 Χονδρικό εμπόριο επίπλων από πλαστικές ύλες και επίπλων από άλλα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του καλαμιού, της λυγαριάς, του μπαμπού ή παρόμοιων υλικών  
94 46651000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου  
95 46471104 Χονδρικό εμπόριο επίπλων κουζίνας  
96 46471000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικού εξοπλισμού  
97 46470000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών  
98 46431108 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης  
99 46471108 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων οικιακών επίπλων  
100 46471111 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά  
101 46471112 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.  
102 46651005 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία  
103 46651006 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων για καταστήματα  
104 46471113 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.  
105 46651007 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία  
106 46471114 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται στην κρεβατοκάμαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό  
107 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων  
108 46471115 Χονδρικό εμπόριο πλεκτών επίπλων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121