Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΠΠΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΑΠΠΙΑ ΟΕ
Διεύθυνση: ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 57, 11745, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2130108051
e-mail: katsoulakism@gmail.com
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 01501000 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες 01631011 Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων 01631015 Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων 43332103 Εργασίες τοποθέτησης ψηφιδωτών σε δάπεδα και τοίχους 43341000 Εργασίες χρωματισμών 43994000 Εργασίες σκυροδέματος 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 45112100 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων 45114902 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επιβατικών αυτοκινήτων 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων 46191004 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 64911000 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 66192000 Βοηθητικές υπηρεσίες σχετικές με τραπεζικές επενδύσεις 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών 66211000 Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων 66301100 Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων εκτός των συνταξιοδοτικών ταμείων 66301101 Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων 70221304 Υπηρεσίες πωλητή αγαθών 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου check
2 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
3 66192000 Βοηθητικές υπηρεσίες σχετικές με τραπεζικές επενδύσεις  
4 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων  
5 46191004 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού  
6 45114902 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επιβατικών αυτοκινήτων  
7 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων  
8 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
9 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
10 43332103 Εργασίες τοποθέτησης ψηφιδωτών σε δάπεδα και τοίχους  
11 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
12 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
13 45112100 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  
14 01501000 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες  
15 66211000 Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών  
16 01631011 Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων  
17 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών  
18 66301101 Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων  
19 66301100 Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων εκτός των συνταξιοδοτικών ταμείων  
20 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων  
21 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
22 01631015 Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων  
23 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
24 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων  
25 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
26 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
27 70221304 Υπηρεσίες πωλητή αγαθών  
28 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
29 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
30 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων  
31 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων  
32 64911000 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης  
33 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
34 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121