Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: DESIGNATURE Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: DESIGNATURE
Διεύθυνση: ΣΑΧΤΟΥΡΗ 3, 10553, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6977167506
Κινητό τηλέφωνο: 6977167506
e-mail: info@designature.gr
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
α) Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης, Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. β) Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού, υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης, υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης, υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού. γ) Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων, υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων, υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις. δ) Κατασκευή βιβλίων, μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι, Κατασκευή ετικετών από χαρτί ή χαρτόνι, Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισσών και άλλου διαφημιστικού υλικού, Υπηρεσίες συνδυασμού τεχνικών κειμένου και εικόνας για την κατασκευή αναπαραγώγιμου προϊόντος. ε) Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων, Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους, Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, έντυπης μορφής, Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής, Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, έντυπης μορφής, Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής, Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting), Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο, Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο, Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur). στ) Διαφήμιση, Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων, Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών, Υπηρεσίες καταχώρησης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά, Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών, Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών, Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών, Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης, Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης. ζ) Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού, Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων, Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασιών. η) Φωτογραφικές δραστηριότητες, Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων, Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών, θ) Υπηρεσίες μετάφρασης, ι) Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών, ια) Υπηρεσίες επεξεργασίας εγγράφων ιβ) Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση, Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey(d.j.) Η εταιρεία για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού της μπορεί να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα στο εσωτερικό ή το εξωτερικό , να ιδρύει και άλλα υποκαταστήματα και αποθήκες όχι μόνον σε άλλες περιοχές του Δήμου Αθηναίων και των άλλων Δήμων Αττικής αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού και να συμμετέχει και σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες υφιστάμενες ή συσταθησόμενης με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η παραπάνω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 18131001 Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης check
2 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
3 58114100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, έντυπης μορφής  
4 58114200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής  
5 58133100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, έντυπης μορφής  
6 58133200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής  
7 58143200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής  
8 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
9 17231300 Κατασκευή βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι  
10 17291100 Κατασκευή ετικετών από χαρτί ή χαρτόνι  
11 58113000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων  
12 58142000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους  
13 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
14 74101901 Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων  
15 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού  
16 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων  
17 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
18 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
19 70223001 Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur)  
20 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης  
21 74202200 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες  
22 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού  
23 73111200 Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών  
24 82191303 Υπηρεσίες επεξεργασίας εγγράφων  
25 74203100 Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών  
26 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
27 73111102 Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών  
28 73111103 Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά  
29 74301100 Υπηρεσίες μετάφρασης  
30 93291903 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)  
31 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
32 18131005 Υπηρεσίες συνδυασμού τεχνικών κειμένου και εικόνας για την κατασκευή αναπαραγώγιμου προϊόντος  
33 73111104 Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών  
34 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών  
35 74101903 Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασιών  
36 74202300 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων  
37 74200000 Φωτογραφικές δραστηριότητες  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121