Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: DECISIO CONSULTING ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: DECISIO CONSULTING
Διεύθυνση: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9, 17456, ΑΛΙΜΟΣ
Δήμος: ΑΛΙΜΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2114088543
e-mail: info@eftaxis.gr
Ιστοσελίδα: https://dcfinstat.blogspot.com/
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 33204200 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 58212000 Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται (download) από το Internet 61204901 Υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω ασύρματου διαδίκτυου 61302000 Υπηρεσίες κατ' οίκον διανομής προγράμματος μέσω δορυφόρου 61901004 Υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (VoIP) 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia) 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62012100 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή 62012900 Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών 62023004 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 62092001 Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ) 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 63111103 Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ) 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) 63112100 Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας 63112200 Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής check
2 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)  
3 58212000 Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται (download) από το Internet  
4 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
5 63112100 Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας  
6 63112200 Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου  
7 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
8 62012900 Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού  
9 62012100 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή  
10 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων  
11 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
12 63111103 Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)  
13 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου  
14 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή  
15 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
16 33204200 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
17 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
18 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
19 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
20 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων  
21 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών  
22 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική  
23 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων  
24 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
25 61302000 Υπηρεσίες κατ' οίκον διανομής προγράμματος μέσω δορυφόρου  
26 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
27 62092001 Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ)  
28 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών  
29 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
30 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
31 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
32 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
33 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
34 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
35 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
36 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων  
37 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών  
38 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών  
39 61204901 Υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω ασύρματου διαδίκτυου  
40 61901004 Υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (VoIP)  
41 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση  
42 62023004 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121