Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Ε.Β.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: EFC (European Financial Consultants)
Διεύθυνση: ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 32 , 12135, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Δήμος: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105725635
Κινητό τηλέφωνο: 6933444394
e-mail: info.efc15@gmail.com
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
18121400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ 58114200 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 69202900 ΑΛΛΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 82911200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΧΡΕΩΝ 65123400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 65123500 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 85601000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 65123100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 65123600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 82191200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 65121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 65125000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 65127200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 65127300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 82111000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 82191300 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 85591900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 65111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ 65123200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 65124100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 66221004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 65122100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΥΡΙΑ 65129000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ 69203200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 65122900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 65124900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 65127100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 58113000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ (ON LINE) ΒΙΒΛΙΩΝ 66221001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ 65123300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 66221007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 82191100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 58111900 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 65121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 65129000 Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης, εκτός της ασφάλειας ζωής check
2 69202900 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες  
3 65123300 Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης αεροσκαφών  
4 65122900 Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων  
5 65123500 Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης πλοίων  
6 58114200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής  
7 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών  
8 58113000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων  
9 82191300 Προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου  
10 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου  
11 82191100 Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων  
12 65111000 Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής  
13 65123200 Υπηρεσίες ασφάλισης αεροσκαφών για αστική ευθύνη  
14 65121200 Υπηρεσίες ασφάλισης ασθενείας  
15 65125000 Υπηρεσίες ασφάλισης γενικής ευθύνης  
16 65121100 Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι ατυχημάτων  
17 65127300 Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι διαφόρων οικονομικών ζημιών  
18 65124100 Υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας έναντι ζημιών από πυρκαγιά  
19 65124900 Υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας έναντι λοιπών υλικών ζημιών  
20 65122100 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων για αστική ευθύνη  
21 65127200 Υπηρεσίες ασφάλισης νομικής προστασίας  
22 65123400 Υπηρεσίες ασφάλισης πλοίων για αστική ευθύνη  
23 65127100 Υπηρεσίες ασφάλισης ταξιδιών και παροχής υποστήριξης  
24 65123100 Υπηρεσίες ασφάλισης τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού  
25 65123600 Υπηρεσίες ασφάλισης φορτίων  
26 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
27 82911200 Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών  
28 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
29 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
30 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων  
31 18121400 Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων  
32 66221007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα  
33 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
34 69203200 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων  
35 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
36 82191200 Υπηρεσίες σύνταξης καταλόγων διευθύνσεων και υπηρεσίες διεκπεραίωσης ταχυδρομείου  
37 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121