Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: FANTASTIC CARS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1, 16561, ΓΛΥΦΑΔΑ
Δήμος: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2100100624
Κινητό τηλέφωνο: 6977215792
e-mail: bittercafepp@hotmail.com
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 79111400 Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων 79111900 Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α. 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 46121110 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φυσικού αερίου 46141100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων 49321200 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό 50102000 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή 55200000 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 61201101 Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αμείβεται με προμήθεια επί των λογαριασμών των συνδρομητών, σύνδεσης, φερεγγυότητας πελατών, εταιρικών συνδέσεων, κοινής διαφήμισης, επίτευξης στόχων κλπ, καθώς και επί της επιδότησης της συσκευής 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης 73121900 Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών 79111400 Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων 79111900 Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς 79900000 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 86901903 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών 93291901 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 79111400 Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων check
2 79900000 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες  
3 73121900 Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
4 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
5 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.  
6 79111900 Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς  
7 79111900 Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς  
8 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
9 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
10 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
11 46141100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων  
12 46121110 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φυσικού αερίου  
13 55200000 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής  
14 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών  
15 61201101 Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αμείβεται με προμήθεια επί των λογαριασμών των συνδρομητών, σύνδεσης, φερεγγυότητας πελατών, εταιρικών συνδέσεων, κοινής διαφήμισης, επίτευξης στόχων κλπ, καθώς και επί της επιδότησης της συσκευής  
16 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
17 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
18 93291901 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)  
19 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
20 86901903 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών  
21 49321200 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό  
22 50102000 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή  
23 79111400 Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων  
24 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121