Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
Δήμος: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Κινητό τηλέφωνο: 6947300624,6932609700
e-mail: orionepe@gmail.com
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 90031000 Καλλιτεχνική δημιουργία 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 58110000 Έκδοση βιβλίων 59200000 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 77341001 Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα 82991903 Υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εσόδων τους (εκτός από ταινίες) 90020000 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 90041000 Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων 93292900 Υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α. 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 82201000 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 37001202 Υπηρεσίες εκκένωσης και καθαρισμού βόθρων 37002000 Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων 38122400 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων 38122900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 38212300 Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α. 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων 46191004 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού 46521106 Χονδρικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών τους 53101300 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν δέματα 56101000 Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 53201000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες 55201100 Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών 55901100 Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για σπουδαστές σε φοιτητικές εστίες και σχολικούς κοιτώνες 56211901 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους 61101100 Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – πρόσβαση και χρήση 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων 69202900 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες 69202901 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ 70101000 Υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221205 Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών 70223001 Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur) 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης 71114200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης 73111901 Υπηρεσίες αφισοκολλήσεων 73111903 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ) 73111904 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικών δειγμάτων 77331100 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (εκτός των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 77331200 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 78301200 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου 78301300 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες στον τομέα του εμπορίου 78301900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α. 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 37001000 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 90031000 Καλλιτεχνική δημιουργία check
2 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α.  
3 69202900 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες  
4 53201000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες  
5 78301300 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες στον τομέα του εμπορίου  
6 78301200 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου  
7 78301900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α.  
8 38212900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
9 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
10 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
11 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
12 58110000 Έκδοση βιβλίων  
13 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων  
14 46191004 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού  
15 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
16 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
17 59200000 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις  
18 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
19 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες  
20 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
21 53101300 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν δέματα  
22 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
23 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων  
24 38212300 Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
25 73111901 Υπηρεσίες αφισοκολλήσεων  
26 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων  
27 38122900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων  
28 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων  
29 38122400 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων  
30 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
31 70223001 Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur)  
32 73111903 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ)  
33 73111904 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικών δειγμάτων  
34 82991903 Υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εσόδων τους (εκτός από ταινίες)  
35 55901100 Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για σπουδαστές σε φοιτητικές εστίες και σχολικούς κοιτώνες  
36 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα  
37 70221205 Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας  
38 37001202 Υπηρεσίες εκκένωσης και καθαρισμού βόθρων  
39 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
40 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
41 77331200 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών  
42 77331100 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (εκτός των ηλεκτρονικών υπολογιστών)  
43 77341001 Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα  
44 37001000 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων  
45 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
46 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
47 56101000 Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης  
48 93292900 Υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.  
49 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
50 70101000 Υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών  
51 90041000 Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων  
52 69202901 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ  
53 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
54 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων  
55 37002000 Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης  
56 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών  
57 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
58 55201100 Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών  
59 71114200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου  
60 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
61 61101100 Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – πρόσβαση και χρήση  
62 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων  
63 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης  
64 82201000 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου  
65 56211901 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους  
66 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων  
67 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  
68 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης  
69 90020000 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος  
70 46521106 Χονδρικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών τους  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121