Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: C.E.R.T. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: C.E.R.T. TAX & BUSINESS CONSULTANTS
Διεύθυνση: ΟΜΗΡΟΥ 32, 10672, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105315410
e-mail: INFO@ROBOLAS.COM
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
α) Η παροχή υπηρεσιών λογιστικής, τήρησης βιβλίων, ελέγχου βιβλίων και η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. β) Η πάσης μορφής χρηματοοικονομικών, χρηματοπιστωτικών και χρηματοδοτικών συμβουλών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ειδικότερα η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, όπως επίσης και η εκπροσώπηση τρίτων επί θεμάτων χρηματοδότησης, επενδυτικών σχεδίων, ανάπτυξης και βελτίωσης τεχνικών πώλησης, εξεύρεσης επιχειρηματικών κεφαλαίων, εξαγοράς, πώλησης, συγχώνευσης, διάσπασης ή απόσπασης επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων, κεφαλαιακών αναδιοργανώσεων και κάλυψης χρηματοοικονομικών κινδύνων. γ) Η παροχή φορολογικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών παροχής εργατικών και ασφαλιστικών συμβουλών καθώς και υπηρεσιών οργάνωσης επιχειρήσεων. δ) Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδοτήσεων και σε πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα καθώς και η υποστήριξη των επιχειρήσεων για την ένταξή τους στα κοινοτικά προγράμματα. ε) Η παροχή φορολογικών υπηρεσιών και γνωμοδοτήσεων σε θέματα φορολογικού και εταιρικού δικαίου και η εκτέλεση λογιστικών εργασιών και συναφών διοικητικών εργασιών. στ) Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη στον τομέα εσωτερικών ελέγχων και εποπτείας εταιρειών, εξέταση οικονομικών καταστάσεων και άλλων λογιστικών στοιχείων, αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και επιχειρηματικών κινδύνων. ζ) Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη επιχειρηματική στρατηγική, οικονομική και κεφαλαιουχική δομή εταιρειών, περιλαμβανομένων των ερευνών αγοράς, οικονομικών αναλύσεων, μελετών ασφαλιστικών θεμάτων, ζητημάτων ακίνητης περιουσίας, αποτίμησης επιχειρήσεων ή παγίων στοιχείων, ίδρυσης επιχειρηματικών μονάδων, μεσολαβητικών υπηρεσιών για εξαγορές, πωλήσεις, συγχωνεύσεις και στρατηγικές συμμαχίες, συμφωνιών με πιστωτές, συμβουλών σε θέματα ιδιωτικοποιήσεων και προετοιμασίας επενδυτικών σχεδίων, κατάρτιση σχημάτων δικαιόχρησης (Franchising) και χρηματοδοτικής μίσθωσης(Leasing), λειτουργία σχεδίων ανόρθωσης επιχειρήσεων και οικονομετρικών μελετών. η) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, κανόνων ασφαλείας και θεμάτων γενικής διαχείρισης (μάνατζμεντ). θ) Εμπορία (Λιανική και Χονδρική) ποτών (οινοπνευματώδη και μη), φυσικών και μη φυσικών χυμών, νερών και αναψυκτικών. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών check
2 69202900 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες  
3 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
4 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
5 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες  
6 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
7 69202901 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ  
8 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
9 69203000 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών  
10 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
11 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121