Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διεύθυνση: ΑΒΕΡΩΦ 18, 10433, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2108220995
Κινητό τηλέφωνο: 6977618886
FAX: 2108220995
e-mail: georkante@gmail.com
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων 69202202 Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ 69202900 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες ΜΕ ΛΗΞΗ 01/01/2020 69203000 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών ΜΕ ΛΗΞΗ 01/01/2020 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης 69203200 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων 69204000 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης 70101000 Υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων 70221202 Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών 70221204 Υπηρεσίες διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης 70221205 Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας 70221206 Υπηρεσίες εκκαθαριστή κληρονομιάς 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70221214 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας) 70221215 Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου 70221507 Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic) 70222001 Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης 70222002 Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων 82191303 Υπηρεσίες επεξεργασίας εγγράφων 82191304 Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου ευρύτερου δημόσιου τομέα, από προσωπικό με σύμβαση έργου 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 82911101 Υπηρεσίες εκτίμησης οικονομικής κατάστασης μελλοντικών πελατών 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 69203100 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων 69202901 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων 70221209 Υπηρεσίες κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων check
2 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων  
3 70221202 Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές  
4 69204000 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης  
5 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης  
6 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών  
7 70221204 Υπηρεσίες διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης  
8 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
9 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
10 70221205 Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας  
11 70221206 Υπηρεσίες εκκαθαριστή κληρονομιάς  
12 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
13 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
14 82911101 Υπηρεσίες εκτίμησης οικονομικής κατάστασης μελλοντικών πελατών  
15 82191303 Υπηρεσίες επεξεργασίας εγγράφων  
16 70222001 Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης  
17 70101000 Υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών  
18 70221209 Υπηρεσίες κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς  
19 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων  
20 70222002 Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών  
21 69202901 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ  
22 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
23 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
24 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων  
25 69203100 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων  
26 69203200 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων  
27 70221507 Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας  
28 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα  
29 70221214 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας)  
30 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)  
31 69202202 Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ  
32 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  
33 82191304 Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου ευρύτερου δημόσιου τομέα, από προσωπικό με σύμβαση έργου  
34 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  
35 70221215 Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121