Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Διεύθυνση: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 22, 17343, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δήμος: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109716451
Κινητό τηλέφωνο: 69776432244
e-mail: ROUTSISMICHAIL@GMAIL.COM
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
43996000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ 42120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 43995000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 43390000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ 42210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ 71110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ 42110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 43291200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ 71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 43310000 ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 43994000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 43340000 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 43992000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 43291100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 43320000 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 43330000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ 43910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ 43999000 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 43110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη check
2 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
3 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
4 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
5 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
6 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.  
7 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
8 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
9 43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών  
10 43992000 Εργασίες ικριωμάτων  
11 43291100 Εργασίες μόνωσης  
12 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
13 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
14 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  
15 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
16 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
17 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
18 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
19 42120000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων  
20 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
21 43110000 Κατεδαφίσεις  
22 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
23 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
24 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121