Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SOFTSKILL Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: SOFTSKILL
Διεύθυνση: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10, 17455, ΑΛΙΜΟΣ
Δήμος: ΑΛΙΜΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: info@softskill.gr
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42120000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43110000 Κατεδαφίσεις 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43320000 Ξυλουργικές εργασίες 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 72190000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 74100000 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 74200000 Φωτογραφικές δραστηριότητες 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
4 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
5 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
6 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
7 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
8 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
9 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις  
10 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
11 74100000 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου  
12 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
13 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
14 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
15 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
16 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
17 72190000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική  
18 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
19 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
20 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων  
21 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
22 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
23 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
24 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
25 42120000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων  
26 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
27 43110000 Κατεδαφίσεις  
28 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
29 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
30 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
31 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
32 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
33 74200000 Φωτογραφικές δραστηριότητες  
34 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121