Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΦΛΟΥΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Διακριτικός τίτλος: ΕΦΥΜΝΙΟΝ
Διεύθυνση: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 36, 11742, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109214569
Κινητό τηλέφωνο: 6980152079
e-mail: flourakaris@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47515111 Λιανικό εμπόριο εργόχειρων 18121400 Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων 18141001 Άλλες εργασίες τελειώματος εντύπων (π.χ. δίπλωση, κοπή, εκτύπωση, διάτρηση μη προδιαμορφωμένων οπών, διατμητική διάτρηση, διάτρηση, ανάγλυφη αποτύπωση, κόλληση και διαχωρισμός σε λεπτά φύλλα) 46411405 Χονδρικό εμπόριο εργόχειρων 46491203 Χονδρικό εμπόριο εκκλησιαστικών εικόνων από ξύλο (όχι ζωγραφιστών) 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά 46492103 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα 46901004 Χονδρικό εμπόριο διάφορων εκκλησιαστικών ειδών 47595712 Λιανικό εμπόριο πινάκων και εκκλησιαστικών εικόνων από ξύλο, όχι ζωγραφιστών 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων 47616102 Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιου έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα 47788616 Λιανικό εμπόριο εκκλησιαστικών ειδών π.δ.κ.α. 47916100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47916900 Λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47919200 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 58111100 Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου 58111200 Έκδοση έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών 58112000 Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα 58113000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων 58115000 Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 74301000 Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας 85521201 Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85591101 Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85591102 Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών 85591304 Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης 85591901 Υπηρεσίες δασκάλου 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια 85591904 Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85591907 Υπηρεσίες καθηγητή 85591910 Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων 90031112 Υπηρεσίες συγγραφέα 90031200 Παραγωγή πρωτοτύπων έργων συγγραφέων, συνθετών και άλλων καλλιτεχνών, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος, των ζωγράφων, των γραφιστών και των γλυπτών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47515111 Λιανικό εμπόριο εργόχειρων check
2 18141001 Άλλες εργασίες τελειώματος εντύπων (π.χ. δίπλωση, κοπή, εκτύπωση, διάτρηση μη προδιαμορφωμένων οπών, διατμητική διάτρηση, διάτρηση, ανάγλυφη αποτύπωση, κόλληση και διαχωρισμός σε λεπτά φύλλα)  
3 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
4 58115000 Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
5 58112000 Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα  
6 58111200 Έκδοση έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου  
7 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών  
8 58111100 Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου  
9 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων  
10 47916100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
11 47788616 Λιανικό εμπόριο εκκλησιαστικών ειδών π.δ.κ.α.  
12 47616102 Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιου έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα  
13 47916900 Λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
14 47919200 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
15 47595712 Λιανικό εμπόριο πινάκων και εκκλησιαστικών εικόνων από ξύλο, όχι ζωγραφιστών  
16 58113000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων  
17 90031200 Παραγωγή πρωτοτύπων έργων συγγραφέων, συνθετών και άλλων καλλιτεχνών, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος, των ζωγράφων, των γραφιστών και των γλυπτών  
18 85591901 Υπηρεσίες δασκάλου  
19 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια  
20 85591904 Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία  
21 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
22 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
23 18121400 Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων  
24 85591907 Υπηρεσίες καθηγητή  
25 85521201 Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής  
26 85591304 Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης  
27 74301000 Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας  
28 85591101 Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
29 85591910 Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων  
30 90031112 Υπηρεσίες συγγραφέα  
31 85591102 Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών  
32 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά  
33 46901004 Χονδρικό εμπόριο διάφορων εκκλησιαστικών ειδών  
34 46491203 Χονδρικό εμπόριο εκκλησιαστικών εικόνων από ξύλο (όχι ζωγραφιστών)  
35 46492103 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα  
36 46411405 Χονδρικό εμπόριο εργόχειρων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121