Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Hellas4Realty Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: Hellas 4 Realty
Διεύθυνση: ΑΛΦΕΙΟΥ 34, 13341, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Δήμος: ΦΥΛΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2102480761
Κινητό τηλέφωνο: 6985030688
e-mail: hellas4realty@gmail.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 43110000 Κατεδαφίσεις 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43320000 Ξυλουργικές εργασίες 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 64301001 Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ) 66120000 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών 66190000 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 66300000 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 69101600 Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 73110000 Διαφημιστικά γραφεία 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 74100000 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων check
2 66190000 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία  
3 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
4 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
5 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
6 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
7 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
8 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
9 73110000 Διαφημιστικά γραφεία  
10 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
11 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις  
12 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
13 66300000 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων  
14 74100000 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου  
15 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
16 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
17 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
18 66120000 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών  
19 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
20 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
21 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
22 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις  
23 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
24 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
25 43110000 Κατεδαφίσεις  
26 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
27 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
28 69101600 Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες  
29 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
30 64301001 Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ)  
31 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
32 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121