Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: DEMOS TOURS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: TOURS BY GREEK LOCALS E - SERVICE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 196, 17671, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δήμος: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6977465193
Κινητό τηλέφωνο: 6977465193
e-mail: info@toursbygreeklocals.com
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1. Η παροχή πάσης φύσεως ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών εντός και εκτός Ελλάδος, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται η δημιουργία και προώθηση μεμονωμένων ή ομαδικών ταξιδιωτικών προγραμμάτων, η δημιουργία και προώθηση ολοκληρωμένων ταξιδιωτικών πακέτων διακοπών (μεμονωμένων ή ομαδικών), η διοργάνωση εκδρομών, κρουαζιέρων ή ταξιδιών με κάθε είδους μεταφορικό μέσο. 2. Η παροχή υπηρεσιών ανταλλαγής Χρονομεριστικών Διακοπών προς τα μέλη και μεταξύ των τουριστικών συγκροτημάτων, τα οποία έχουν εγκριθεί από τις εταιρείες χρονομεριστικής μίσθωσης. 3. Η διοργάνωση περιηγητικών εκδρομών σε αρχαιολογικούς χώρους ή λοιπά αξιοθέατα, η διοργάνωση ταξιδιών ή εκδρομών αθλητικού, πολιτιστικού ή άλλου ενδιαφέροντος, η οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών. 4. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών, η οργάνωση, εκτέλεση και μεσολάβηση για την διοργάνωση πάσης φύσεως συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, εκθέσεων κλπ. 5. Η κράτηση θέσεων και έκδοση εισιτηρίων σε όλα τα μεταφορικά μέσα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης. 6. Η αγορά, διαχείριση, ενοικίαση ή εκμετάλλευση παντός είδους μεταφορικών μέσων. 7. Η εκμίσθωση οχήματος με οδηγό. 8. Η μεσολάβηση για την εξασφάλιση ή και μίσθωση καταλυμάτων διαμονής, σιτίσεως, αναψυχής, μορφώσεως ή εκπαιδεύσεως, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. 9. Η οργάνωση τουριστικών επιχειρήσεων, η εκμίσθωση, η αγορά ή η εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων, τουριστικών ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών μονάδων και λοιπών εγκαταστάσεων τουριστικού ενδιαφέροντος. 10. Οι υπηρεσίες παροχής πάσης φύσεως τουριστικών πληροφοριών και εν γένει η διενέργεια κάθε είδους τουριστικών πράξεων και εργασιών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 11. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες του τουριστικού γραφείου θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (ν. 393/1976 όπως ισχύει). 12. Μέσα για την επίτευξη του σκοπού της είναι μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν τον ίδιο παρόμοιο σκοπό, β)η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, γ)η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε και δ)η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχειρήσεως ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων check
2 79111900 Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς  
3 49390000 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.  
4 79121100 Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)  
5 79121000 Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών  
6 79121101 Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό  
7 49321200 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό  
8 79111100 Υπηρεσίες κράτησης για αεροπορικές γραμμές  
9 79112100 Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα  
10 79112300 Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)  
11 79112301 Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος  
12 79111101 Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια  
13 79111903 Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια  
14 79111000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121