Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: RED PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: RED PROPERTIES
Διεύθυνση: ΣΕΚΕΡΗ 5 ΚΑΙ ΚΑΝΑΡΗ, 10671, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Κινητό τηλέφωνο: 6933043478
e-mail: athankallas@hotmail.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης 82201000 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
4 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
5 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
6 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
7 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
8 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
9 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
10 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
11 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
12 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
13 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
14 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
15 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
16 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
17 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
18 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
19 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
20 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
21 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης  
22 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
23 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
24 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
25 82201000 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121