Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MENTA ART PRODUCTIONS AND MANAGEMENT Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: MENTA ART PRODUCTIONS AND MANAGEMENT
Διεύθυνση: ΛΑΝΙΤΗ 4, 11363, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6946126176
Κινητό τηλέφωνο: 6946126176
e-mail: kate.christou@gmail.com
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 90021100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 90021101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 93291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DISK JOCKEY (D.J.) 47636401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) 18131001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ Η ΜΑΚΕΤΙΣΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 59203300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ 82991903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ) 90011013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 90021201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ 47916400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 59203400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ ΗΧΟΥ 82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 90011014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΥΡΙΑ 90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 46431305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ 46431302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ 47996400 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 47636405 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ 90011009 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 90011010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ 90011016 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 90021107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΩΝΗ 90021108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 90021910 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 47891000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 90011006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ 90011012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 90041011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 90021904 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ (ΣΚΗΝΙΚΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ) 77401901 Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άϋλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων check
2 47996400 Άλλο λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και βίντεο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών  
3 90021904 Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ)  
4 47636401 Λιανικό εμπόριο άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ)  
5 47891000 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές  
6 47636405 Λιανικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών  
7 47916400 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και βίντεο, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
8 90011016 Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας  
9 90011009 Υπηρεσίες άλλου καλλιτέχνη του θεάματος  
10 18131001 Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης  
11 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
12 82991903 Υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εσόδων τους (εκτός από ταινίες)  
13 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων  
14 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
15 90021201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων  
16 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
17 90021910 Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
18 90011010 Υπηρεσίες θεατρικού θίασου  
19 90021101 Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά  
20 90021107 Υπηρεσίες θεατρώνη  
21 90011006 Υπηρεσίες καλλιτέχνη παρουσιαστή  
22 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
23 77401901 Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών(δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλεσυης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων  
24 93291903 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)  
25 90011012 Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας  
26 90011013 Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος  
27 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
28 59203400 Υπηρεσίες παραγωγής άλλων δίσκων και ταινιών ήχου  
29 90021100 Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
30 59203300 Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών ή άλλων εγγραφών μουσικής σε φυσικά μέσα  
31 90021108 Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
32 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
33 90041011 Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
34 90011014 Υπηρεσίες χορωδίας  
35 46431302 Χονδρικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών  
36 46431305 Χονδρικό εμπόριο μη εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121