Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: NOBILIS ALOS BIOENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: NOBILIS ALOS BIO
Διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-48, 17676, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δήμος: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109577096
Κινητό τηλέφωνο: 6974749683
e-mail: info@brgaccountants.com;karapa_g@yahoo.gr
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 35111005 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου 35111006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης 35111008 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 46131202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 52291200 Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών 65110000 Ασφάλειες ζωής 65111000 Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής 65120000 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 65121000 Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχήματος και ασθενείας 65121100 Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι ατυχημάτων 65122000 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 65122100 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων για αστική ευθύνη 65124000 Υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας κατά πυρκαγιάς και λοιπών υλικών ζημιών 65124100 Υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας έναντι ζημιών από πυρκαγιά 65129000 Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης, εκτός της ασφάλειας ζωής 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών 68201204 Υπηρεσίες ενοικίασης βιομηχανοστάσιου 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 72111200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία 77401100 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης προϊόντων έρευνας και ανάπτυξης 77401902 Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων 84131200 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα καύσιμα και την ενέργεια 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων check
2 65129000 Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης, εκτός της ασφάλειας ζωής  
3 52291200 Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών  
4 65120000 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής  
5 65110000 Ασφάλειες ζωής  
6 84131200 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα καύσιμα και την ενέργεια  
7 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  
8 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
9 46131202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
10 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
11 35111005 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου  
12 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης  
13 35111006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας  
14 35111008 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς  
15 65111000 Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής  
16 65121000 Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχήματος και ασθενείας  
17 65121100 Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι ατυχημάτων  
18 65124100 Υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας έναντι ζημιών από πυρκαγιά  
19 65124000 Υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας κατά πυρκαγιάς και λοιπών υλικών ζημιών  
20 65122000 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων  
21 65122100 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων για αστική ευθύνη  
22 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
23 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
24 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων  
25 68201204 Υπηρεσίες ενοικίασης βιομηχανοστάσιου  
26 72111200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία  
27 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών  
28 77401902 Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων  
29 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
30 77401100 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης προϊόντων έρευνας και ανάπτυξης  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121