Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: CLARITY GROUP ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: CLARITY GROUP ΟΕ
Διεύθυνση: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 52, 17236, ΔΑΦΝΗ
Δήμος: ΔΑΦΝΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6980469570
e-mail: k.georgo@acc4all.gr
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 2) Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού. 3) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 4) Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού. 5) Υπηρεσίες παροχής συμβούλων για θέματα υλικού (hardware)υπολογιστών. 6) Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή. 7) Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 8) Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών για δίκτυα και συστήματα. 9) Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές. 10) Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, εκμετάλλευση και μεταπώληση ακινήτων παντός είδους. 11) Η άσκηση κάθε είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων στην περιλαμβάνεται η εκμετάλλευση η διαχείριση και η διεύθυνση ξενοδοχείων και κάθε συναφής δραστηριότητα. 12) Η διενέργεια οικοδομικών εργασιών επί αλλοτρίων ή ιδιοκτητών ακινήτων με οποιοδήποτε εργολαβικό αντάλλαγμα. 13) Ο σχεδιασμός, η μελέτη, ανάληψη, εκτέλεση, επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση και ανάπτυξη πάσης φύσεως τεχνικών οικιστικών τουριστικών και αναπτυξιακών έργων στον ιδιωτικό τομέα. 14) Η ανέγερση τεχνικών και οικοδομικών έργων για λογαριασμό τρίτων ή για λογαριασμό της εταιρείας προς εκμετάλλευση ή προς μεταπώληση και η συμμετοχή γενικά σε οικοδομική ή άλλες τεχνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 15) Η εκμετάλλευση καταστημάτων γρήγορης εστίασης, εστιατορίων, ψητοπωλείων, πιτσαρίας, αναψυκτηρίων στα οποία πωλούνται και παρέχονται γεύματα, γλυκά, αναψυκτικά, ποτά, με ή χωρίς παροχή καθίσματος, με ή χωρίς παροχή σερβιρίσματος 16) Η εκμετάλλευση καφέ μπαρ ή καφετέριας 17) Η πώληση ειδών ζαχαροπλαστικής από κατάστημα ζαχαροπλαστείου. 18) Η εμπορία ποτών, αναψυκτικών και νερών. 19) Η ανάληψη ή μεσολάβηση στην τροφοδοσία με ποτά ή τρόφιμα κάθε είδους εκδήλωσης, συνεδρίου ή δεξιώσεως. Β) Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί : 1. Να προβαίνει σε κάθε άλλη εργασία, που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό και την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας.- 2. Να μετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρία και επιχείρηση, οποιασδήποτε μορφής, του αυτού ή ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού, είτε καλύπτοντας ολικά ή μερικά το κεφάλαιό της είτε αποκτώντας μετοχές ή μερίδια σε αυτήν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, είτε υπάρχει είτε πρόκειται να ιδρυθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 3. Να συμπράττει σε Κοινοπραξία με οποιοδήποτε άλλο Γραφείο Μελετών σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων ( άρθρο 4 του ΠΔ 923/78). 4. Να συνεργάζεται και να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις ακόμα και σύμβαση δικαιόχρησης (franchising), εν γένει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. 5. Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 6. Να συγχωνεύεται, να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να απορροφάται με νομότυπο τρόπο 7. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μισθώνει και να αποκτά ακίνητα για τις ανάγκες των εργασιών της, όπως επίσης να ιδρύει, να οργανώνει και να λειτουργεί εργαστήρια και συνεργεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. 8. Να προσφεύγει σε οποιασδήποτε μορφής δανεισμό από πιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους προκειμένου να αποκτά τα αναγκαία κεφάλαια για την επίτευξη του σκοπού της 9. Να παρέχει εγγυήσεις κάθε μορφής προς τρίτους νομικά ή φυσικά πρόσωπα εγγυήσεις που συντείνουν στην ευόδωση των σκοπών της εταιρείας 10. Να διατηρεί ιστοσελίδα και να πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω διαδικτύου, κ.α. 11. Να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές, αποκτήσεις και παραδόσεις, προβαίνοντας στις απαραίτητες κάθε φορά ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων αρχών, υπηρεσιών, εσωτερικού ή εξωτερικού Στη μελλοντική δραστηριότητα της εταιρίας, εκτός των πιο πάνω αναφερομένων, ανήκει και οποιαδήποτε δραστηριότητα κριθεί συμφέρουσα για την εταιρία.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές check
2 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
3 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή  
4 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
5 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
6 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
7 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121