Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΕΝΤΑΓΚΟΝ ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: PENTAGON GROUP INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT
Διεύθυνση: Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 6-8, 16342, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Δήμος: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6908653572
Κινητό τηλέφωνο: 2110192920
e-mail: georgevenetsanos74@yahoo.com
Ιστοσελίδα: https://pentagongroup.gr
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 80100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 80101101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 84111300 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 66120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 66192200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 80201002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 80101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 80101201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 80101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 66199000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 80101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑ 74901500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 66211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ 73201902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 80200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας check
2 66199000 Άλλες υπηρεσίες βοηθητικές των χρηματοπιστωτικών, εκτός από τις ασφαλιστικές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία  
3 80101900 Άλλες υπηρεσίες παροχής προστασίας  
4 84111300 Γενικές υπηρεσίες οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού, καθώς και στατιστικές υπηρεσίες  
5 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
6 80100000 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας  
7 66120000 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών  
8 80200000 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας  
9 66211000 Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών  
10 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων  
11 80201002 Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού  
12 80101000 Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας  
13 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
14 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
15 80101201 Υπηρεσίες σωματοφυλάκων  
16 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης  
17 80101101 Υπηρεσίες χρηματαποστολών  
18 66192200 Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικών πράξεων εταιρειών και επιχειρηματικού κεφαλαίου  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121