Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: YATSYMIRSKIY ROMAN ΤΟΥ VOLODIMIR
Διακριτικός τίτλος: IGN BUILDING COMPANY
Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 107-109, 10446, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2108311848
Κινητό τηλέφωνο: 6937008094
e-mail: ign.buildingcompany@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
43391900 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 43996000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ 33151004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 43291102 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 43991000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 43342000 ΥΑΛΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑ 43391100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 43391101 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ 43992001 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΔΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 43994004 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΩΝ (ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ) ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 43997000 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 43332000 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ) 43332101 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΓΡΑΝΙΤΗ Η ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟ 43341000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ 43342002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΠΟΡΤΕΣ, ΒΙΤΡΙΝΕΣ 43391103 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Η ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 43994002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ 43332902 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΑΡΚΕΤΑ 43331001 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΟΥΒΛΑ ΚΛΠ 43332102 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΩΣΑΪΚΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΠΟΥ 33151000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ 43321004 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 43991001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΩΣΤΕΣ 43999005 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΤΙΩΝ (ΤΖΑΚΙΩΝ) 43291101 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 43332903 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 43911000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ 33151002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 33151001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 43321001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ 43330000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ 43331000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 43331002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ Η ΔΑΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΘΟΛΑΞΕΥΤΩΝ Η ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ 43332103 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ 43391102 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43391100 Εργασίες κατασκευών διακόσμησης check
2 43332000 Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας)  
3 43391900 Άλλες εργασίες ολοκλήρωσης (αποπεράτωσης) κτιρίων και τελειώματος π.δ.κ.α.  
4 43331001 Διακοσμητική επένδυση εξωτερικών τοίχων κτιρίων με κεραμικά υλικά, τούβλα κλπ  
5 43992001 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας  
6 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
7 43332902 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα  
8 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων  
9 43391102 Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών κιγκλιδωμάτων  
10 43391101 Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών στοιχείων από σίδερο ή χάλυβα  
11 43321001 Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμένων κουζινών  
12 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων)  
13 43391103 Εργασίες εγκατάστασης τυποποιημένων ή επί παραγγελία κατασκευασμένων στοιχείων από λαμαρίνα  
14 43999004 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων  
15 43332101 Εργασίες εσωτερικής διακόσμησης με μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο  
16 43291101 Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών  
17 43291102 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων  
18 43999005 Εργασίες κατασκευής εστιών (τζακιών)  
19 43332102 Εργασίες κατασκευής μωσαϊκού, παρασκευαζόμενου επιτόπου  
20 43332903 Εργασίες κατασκευής πατωμάτων  
21 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
22 43994002 Εργασίες σταθεροποίησης θεμελίων  
23 43991000 Εργασίες στεγάνωσης  
24 43991001 Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες  
25 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
26 43321004 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές  
27 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων  
28 43342002 Εργασίες τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες  
29 43332103 Εργασίες τοποθέτησης ψηφιδωτών σε δάπεδα και τοίχους  
30 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
31 43994004 Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος  
32 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών  
33 43342000 Υαλοτεχνικές εργασίες  
34 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  
35 33151001 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης  
36 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων  
37 33151004 Υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής και συντήρησης πλοίων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121