Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΑΡΚ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΜΑΡΚ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΑΪΔΙΝΙΟΥ 5, 12461, ΧΑΙΔΑΡΙ
Δήμος: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2130442408
Κινητό τηλέφωνο: 6942038514
e-mail: logismospraxis@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: https://www.mark-metaforiki.gr/
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
51211100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 49411900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 49201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 49411500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΞΗΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΥΔΗΝ 49411906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) 49421100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 49411904 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 49420000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑ 49410000 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 49411901 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 49411907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 52291000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52291907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 74901000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 52292001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ 74901100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΝΑΥΛΩΝ 49411300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΥΔΗΝ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Η ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ 49412000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 49411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 49411100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΨΥΓΕΙΑ 49411903 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 49411905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 51211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 51211200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ 51211400 ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 51211300 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52240000 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 49393000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 49411200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Η ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ 53201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΥΣΗΣ 82921005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52291906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 49411800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ 52101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 52291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 70221208 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ Η ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗ 52241201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 49393100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 49411902 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 49421101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ 52241200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 53201101 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων check
2 52241200 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων  
3 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
4 52240000 Διακίνηση φορτίων  
5 51211400 Μη τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων  
6 49411901 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη  
7 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
8 49411903 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη  
9 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
10 74901100 Πληροφοριακές υπηρεσίες ελέγχου λογαριασμών και τιμής ναύλων  
11 51211300 Τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων  
12 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων  
13 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
14 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
15 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
16 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
17 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
18 51211000 Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων  
19 51211200 Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιστολών και δεμάτων  
20 49393100 Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό  
21 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή  
22 49420000 Υπηρεσίες μετακόμισης  
23 49421100 Υπηρεσίες μετακόμισης για νοικοκυριά  
24 49411905 Υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων  
25 49411906 Υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων (με πλατφόρμα)  
26 49411907 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα  
27 49421101 Υπηρεσίες μεταφοράς οικοσκευών  
28 49393000 Υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων μεταφορών επιβατών  
29 49411300 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς άλλων εμπορευμάτων χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα  
30 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
31 49411100 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία  
32 49411200 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων των προϊόντων πετρελαίου, με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα  
33 49411800 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων  
34 49411500 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην  
35 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.  
36 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
37 52291906 Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών  
38 49201000 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων  
39 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
40 51211100 Υπηρεσίες τακτικής εναέριας μεταφοράς με εμπορευματοκιβώτια  
41 53201100 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης  
42 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
43 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121