Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Vitali Group Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: Vitali Group M.I.K.E.
Διεύθυνση: ΑΔΑΜΩΝ 19, 13671, ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
Δήμος: ΑΧΑΡΝΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6939520631
Κινητό τηλέφωνο: 6939520631
e-mail: logzorbas@hotmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.creamyw.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
58114100 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ, ΕΝΤΥΠΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 58114200 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 90021101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 60202000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 47626202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 46492203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ 73111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 60201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) 63991001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 85591301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 63111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING) 63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 63911100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 63911101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 60201300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ 60201400 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 46492000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 70210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 59111202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 63120000 ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (WEB PORTALS) 63911000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 73111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 58110000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 59111300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 60200000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 63911200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 58115000 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 47626200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 66121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ 60201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑ 60203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 60203100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 60203200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 58190000 ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 58143200 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 90021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 60203000 Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού check
2 58190000 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες  
3 59111300 Άλλες υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος  
4 60201400 Άλλες υπηρεσίες τηλεοπτικού συνδρομητικού προγράμματος και εκπομπής  
5 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
6 58114100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, έντυπης μορφής  
7 58114200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής  
8 58143200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής  
9 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals)  
10 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
11 58115000 Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
12 58110000 Έκδοση βιβλίων  
13 47626200 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών  
14 47626202 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από πρακτορείο  
15 47757600 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού  
16 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
17 60202000 Παραγωγή πρωτοτύπων τηλεοπτικών εκπομπών  
18 60200000 Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές  
19 63991001 Υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου  
20 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων  
21 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
22 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
23 63911000 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων  
24 63911100 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς εφημερίδες και περιοδικά  
25 63911200 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς οπτικοακουστικά μέσα  
26 73111200 Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών  
27 90021101 Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά  
28 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
29 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών  
30 59111202 Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών  
31 60203200 Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών  
32 60203100 Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού, εκτός της συνδρομητικής τηλεόρασης  
33 63911101 Υπηρεσίες παροχής δημοσιογραφικού υλικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου  
34 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
35 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
36 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
37 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
38 60201000 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής  
39 60201100 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής σε απ' ευθείας σύνδεση, εκτός συνδρομητικών  
40 60201300 Υπηρεσίες τηλεοπτικού συνδρομητικού προγράμματος και εκπομπής σε απ' ευθείας σύνδεση  
41 90021000 Υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνών  
42 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών  
43 46492000 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών  
44 46492203 Χονδρικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, γενικά  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121