Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...

Στοιχεία Επιχείρησης
Λογότυπο εταιρίας
Επωνυμία: DYNERGO Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: DYNERGO
Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 26, 10671, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2102202485
Κινητό τηλέφωνο: 6987065665
e-mail: info@dynergo.gr
Ιστοσελίδα: https://www.dynergo.gr/
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Προφίλ Επιχείρησης
Η Dynergo είναι γραφείο Συμβούλων και Μηχανικών με έδρα την Αθήνα.
Η Dynergo, δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Αττική και τα περίχωρα.
Διαθέτει επαρκή μόνιμη στελέχωση καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες,
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργίας της, με στόχο την
εξασφάλιση και ικανοποίηση όλων των αναγκών των Πελατών της.

Τοπογραφία•Γεωπληροφορική•Δομημένο περιβάλλον και υποδομές•Ρύθμιση Αυθαιρέτων•Άδειες δόμησης που περιλαμβάνουν πλήρως όλες τις κατάλληλες μελέτες•Μελέτες και εγκαταστάσεις συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας•Σχεδιασμός και εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας•Ηλεκτρολογικές μελέτες•Μηχανολογικές μελέτες•Συστήματα Διαχείρισης και διεθνή πρότυπα όπως ISO9001, ISO14001, ISO22000 κλπ
•Πιστοποίηση Συστήματος Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων•Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας•Εμπορικά Σήματα•Πιστοποιήσεις ΕΟΦ
•Ενεργειακό Πιστοποιητικό
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών check
2 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
3 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
4 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
5 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών  
6 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
7 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
8 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
9 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης  
10 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
11 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
12 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
13 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
14 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
15 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας  
16 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121