Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PRANTAS ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: PRANTAS OE
Διεύθυνση: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 60, 11633, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6948433837
e-mail: k.georgo@acc4all.gr
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
63111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 58214000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 50101204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 95111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 74203200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΤΟΥΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 73121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 86901303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 60201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) 58291200 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 58212000 ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET 86901302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΛΑΚΤΗ (ΜΑΣΕΡ) 86901301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 79112300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ) 79121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ) ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 74202100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ 59202100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 82991912 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10412300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ 79121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ) ΚΥΡΙΑ 62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 58291300 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 58291400 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 95121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 86901304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΗ 58291100 ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 93131001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ (ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ, ΠΙΛΑΤΕΣ, ΓΙΟΓΚΑ ΚΛΠ) 86901901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ 73121200 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 73121400 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 58211000 ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 74203100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 90011006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ 86901914 Υπηρεσίες μυϊκής ενδυνάμωσης μέσω θεραπείας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές check
2 58291100 Έκδοση λειτουργικών συστημάτων, που διαθέτονται σε συσκευασία  
3 58291300 Έκδοση λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων, που διαθέτεται σε συσκευασία  
4 58291200 Έκδοση λογισμικού δικτύων, που διαθέτεται σε συσκευασία  
5 58291400 Έκδοση λογισμικού εργαλείων ανάπτυξης και γλωσσών προγραμματισμού, που διαθέτεται σε συσκευασία  
6 58211000 Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που διαθέτονται συσκευασμένα  
7 58212000 Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται (download) από το Internet  
8 10412300 Παραγωγή ελαιόλαδου, που διαθέτεται ακατέργαστο  
9 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
10 73121400 Πώληση διαφήμισης σχετικά με εκδηλώσεις  
11 73121200 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
12 74203200 Υπηρεσίες αποκατάστασης και ρετουσαρίσματος φωτογραφιών  
13 86901901 Υπηρεσίες βελονισμού  
14 79121100 Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)  
15 93131001 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)  
16 73121201 Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων  
17 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
18 79121101 Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό  
19 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας  
20 74203100 Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών  
21 95121000 Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας  
22 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
23 90011006 Υπηρεσίες καλλιτέχνη παρουσιαστή  
24 86901301 Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας  
25 79112300 Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)  
26 86901302 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)  
27 86901914 Υπηρεσίες μυϊκής ενδυνάμωσης μέσω θεραπείας  
28 59202100 Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος  
29 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
30 50101204 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας  
31 82991912 Υπηρεσίες συνοδού εκδρομών ταξιδιωτικού γραφείου  
32 60201000 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής  
33 86901303 Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή  
34 74202100 Υπηρεσίες φωτογραφικών πορτραίτων  
35 86901304 Υπηρεσίες χειροπράκτη  
36 58214000 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση παιχνιδιών υπολογιστή  
37 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121