Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: CORPORATE SERVICES ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: CORPORATE SERVICES Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΚΑΝΑΡΗ 89, 13231, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6973098026
Κινητό τηλέφωνο: 6973098026
e-mail: giannisploump@hotmail.com
Ιστοσελίδα: https://corporateservices.gr/
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 69202100 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης 69202202 Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων 69202302 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία 69202400 Υπηρεσίες μισθολογίου 69202901 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ 69203100 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων 69203201 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων 69204000 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων 70221202 Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές 70221204 Υπηρεσίες διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης 70221205 Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70221215 Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 70222001 Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης 70222002 Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών 78101100 Υπηρεσίες αναζήτησης στελεχών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών check
2 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
3 78101100 Υπηρεσίες αναζήτησης στελεχών  
4 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
5 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων  
6 70221202 Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές  
7 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
8 69204000 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης  
9 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
10 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης  
11 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών  
12 70221204 Υπηρεσίες διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης  
13 70221205 Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας  
14 70222001 Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης  
15 69202100 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης  
16 70222002 Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών  
17 69202901 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ  
18 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
19 69202400 Υπηρεσίες μισθολογίου  
20 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων  
21 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
22 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
23 69203100 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων  
24 69202202 Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ  
25 69203201 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων  
26 69202302 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία  
27 70221215 Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121