Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Διεύθυνση: ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ 73, 16341, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Δήμος: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109822254
e-mail: ktsagkaris@dsfinance.gr
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
85201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 90021100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 90031107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΥ 90031111 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΥ 90011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 90011007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ 91022001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 58290000 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 62012000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 85201100 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 74301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 85601000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85201200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 59203500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ (DOWNLOADS) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 58293200 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET ΚΥΡΙΑ 59203300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ 85310000 ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 85521201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 85590000 ΑΛΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Δ.Κ.Α. 90011004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 90011013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 90021201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ 90031100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ, ΓΛΥΠΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 91011204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 58291000 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 58292000 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 58292900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 74301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 85591900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 85591906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 85311200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 59203100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 62011103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) 90011002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 58112000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΔΙΣΚΟ, ΤΑΙΝΙΑ Η ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ 85591000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 58191000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 58293100 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET 59203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 62012900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 85311100 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 90031200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ, ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ 58111000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 58293000 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET 58111900 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 90011009 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 90011016 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 90021108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 90021910 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 78101101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 90021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 90011012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 90031112 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 59203300 Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών ή άλλων εγγραφών μουσικής σε φυσικά μέσα check
2 58191000 Άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων  
3 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
4 85311200 Άλλες υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
5 85201200 Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
6 85590000 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.  
7 85310000 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση  
8 58290000 Έκδοση άλλου λογισμικού  
9 58292900 Έκδοση άλλων λογισμικών εφαρμογών, που διαθέτονται σε συσκευασία  
10 58112000 Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα  
11 58111000 Έκδοση έντυπων βιβλίων  
12 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών  
13 58292000 Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που διαθέτεται σε συσκευασία  
14 58293200 Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
15 58291000 Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που διαθέτεται σε συσκευασία  
16 58293100 Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
17 58293000 Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
18 85311100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
19 85201100 Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
20 62012900 Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού  
21 90031200 Παραγωγή πρωτοτύπων έργων συγγραφέων, συνθετών και άλλων καλλιτεχνών, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος, των ζωγράφων, των γραφιστών και των γλυπτών  
22 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού  
23 90011016 Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας  
24 90011009 Υπηρεσίες άλλου καλλιτέχνη του θεάματος  
25 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
26 85311000 Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
27 90021201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων  
28 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
29 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
30 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
31 90011002 Υπηρεσίες εκτελεστή μουσικών έργων  
32 91022001 Υπηρεσίες επίδειξης καλλιτεχνικών ή αρχαιολογικών συλλογών  
33 78101101 Υπηρεσίες εύρεσης καλλιτεχνών για θεάματα  
34 90021910 Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
35 85521201 Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής  
36 90011004 Υπηρεσίες καλλιτέχνη κέντρων διασκέδασης  
37 90011000 Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος  
38 59203500 Υπηρεσίες κατεβάσματος (downloads) μουσικής  
39 74301100 Υπηρεσίες μετάφρασης  
40 74301000 Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας  
41 90011012 Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας  
42 90011013 Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος  
43 91011204 Υπηρεσίες μουσικών αρχείων  
44 59203000 Υπηρεσίες μουσικών εκδόσεων  
45 90031107 Υπηρεσίες μουσουργού  
46 59203100 Υπηρεσίες παραγωγής έντυπης μουσικής  
47 90021100 Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
48 90021108 Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
49 90031100 Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος  
50 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
51 85201000 Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
52 90031111 Υπηρεσίες στιχουργού  
53 90031112 Υπηρεσίες συγγραφέα  
54 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
55 90011007 Υπηρεσίες τραγουδιστή  
56 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση  
57 90021000 Υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121