Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MR. PUFFS LEASE GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.
Διακριτικός τίτλος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ MR. PUFFS
Διεύθυνση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 1, 10562, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2310514669
e-mail: gvalkanis@foveraprostasia.gr
Ιστοσελίδα: http://skglife.gr/etaireia/
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
85591902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ) ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 58114200 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 90021100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 90041000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 46493908 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΜΠΡΕΛΟΚ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ, ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΣΤΥΛΟ ΚΛΠ) 73111300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 73111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 73121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 60103000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) 63991001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 85591301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 63991000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. 58133200 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 82301201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 63991004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 73201900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 58191900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 82301202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 63991002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ 82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑ 73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 73122000 ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 73121000 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 73121300 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 73111907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΩΝ Η ΟΧΙ) 73121100 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 58191500 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 58143200 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 78101101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης check
2 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
3 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς  
4 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
5 58114200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής  
6 58133200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής  
7 58143200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής  
8 60103000 Διάθεση χρόνου ραδιοφωνικής διαφήμισης  
9 58191900 Έκδοση άλλου έντυπου υλικού  
10 58191500 Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών  
11 73122000 Μεταπώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
12 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
13 73121000 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
14 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
15 73121100 Πώληση διαφημιστικού χώρου στα έντυπα μέσα, με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
16 63991001 Υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου  
17 63991002 Υπηρεσίες αρθρογράφου  
18 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
19 73121201 Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων  
20 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης  
21 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια  
22 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
23 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων  
24 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
25 82301201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων  
26 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
27 73111200 Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών  
28 78101101 Υπηρεσίες εύρεσης καλλιτεχνών για θεάματα  
29 90041000 Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων  
30 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
31 90021100 Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
32 82301202 Υπηρεσίες παροχής και εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων  
33 63991000 Υπηρεσίες πληροφορίας π.δ.κ.α.  
34 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
35 73111907 Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων μέσα σε καταστήματα (με διανομή δώρων ή όχι)  
36 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
37 63991004 Υπηρεσίες συντάκτη μέσων μαζικής ενημέρωσης  
38 46493908 Χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121