Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: G9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: G9 CONSTRUCTION
Διεύθυνση: ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 25, 16341, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109927271
Κινητό τηλέφωνο: 6948885332
e-mail: alkis.avgoustis@gmail.com
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 25120000 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 31010000 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 31020000 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 31090000 Κατασκευή άλλων επίπλων 32120000 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 32130000 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 33110000 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42120000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43110000 Κατεδαφίσεις 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43320000 Ξυλουργικές εργασίες 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 46430000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 46490000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46620000 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 46630000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 46650000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 46660000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 47410000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 47420000 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 47430000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 47520000 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47530000 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα 47540000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47590000 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 49200000 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 49420000 Υπηρεσίες μετακόμισης 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 50400000 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 51210000 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 52100000 Αποθήκευση 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 69100000 Νομικές δραστηριότητες 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71200000 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 73110000 Διαφημιστικά γραφεία 73120000 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 74100000 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 74200000 Φωτογραφικές δραστηριότητες 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 77120000 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 77320000 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού 80200000 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 81220000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού 81290000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 81300000 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων check
2 81290000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού  
3 81220000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού  
4 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
5 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
6 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
7 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
8 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
9 51210000 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων  
10 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
11 52100000 Αποθήκευση  
12 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων  
13 73110000 Διαφημιστικά γραφεία  
14 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
15 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις  
16 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
17 74100000 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου  
18 43910000 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  
19 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών  
20 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
21 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
22 80200000 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας  
23 81300000 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου  
24 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
25 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
26 77320000 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού  
27 77120000 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών  
28 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
29 33110000 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων  
30 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
31 50400000 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων  
32 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
33 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων  
34 31090000 Κατασκευή άλλων επίπλων  
35 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
36 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων  
37 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
38 31010000 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα  
39 31020000 Κατασκευή επίπλων κουζίνας  
40 42220000 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών  
41 42210000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
42 32130000 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών  
43 32120000 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών  
44 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
45 25120000 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων  
46 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
47 42120000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων  
48 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
49 43110000 Κατεδαφίσεις  
50 47430000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα  
51 47590000 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα  
52 47540000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα  
53 47410000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα  
54 47520000 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα  
55 47420000 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα  
56 47530000 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα  
57 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
58 69100000 Νομικές δραστηριότητες  
59 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
60 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
61 73120000 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης  
62 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
63 49200000 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων  
64 71200000 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις  
65 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
66 49420000 Υπηρεσίες μετακόμισης  
67 74200000 Φωτογραφικές δραστηριότητες  
68 46490000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης  
69 46660000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου  
70 46630000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού  
71 46650000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου  
72 46620000 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών  
73 46430000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
74 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
75 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
76 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων  
77 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  
78 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
79 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121