Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: TOP TIER INSURANCE AGENTS Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: TOP TIER SERVICES
Διεύθυνση: ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 21-23, 11252, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109846217
Κινητό τηλέφωνο: 6947420345
e-mail: raniamichalop@yahoo.gr
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 66121101 Υπηρεσίες διαχείρισης τραπεζικών ομολόγων 66121102 Υπηρεσίες έκδοσης και εισαγωγής κινητών αξιών 66121103 Υπηρεσίες έντυπης ή ηλεκτρονικής ενημέρωσης, σχετικά με τις τιμές των χρεογράφων 66121104 Υπηρεσίες πώλησης έντοκων γραμματίων 66121105 Υπηρεσίες πώλησης μετοχών 66121106 Υπηρεσίες πώλησης ομολόγων 66121107 Υπηρεσίες χρηματιστή ή μεσίτη χρηματιστηρίου αξιών 66192100 Υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εξαγορών 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών 66199901 Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης χρηματιστηριακών εντολών 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων 70221202 Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70221212 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων) 70221214 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας) 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου
2 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
3 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων  
4 70221202 Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές  
5 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
6 66121101 Υπηρεσίες διαχείρισης τραπεζικών ομολόγων  
7 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
8 66121102 Υπηρεσίες έκδοσης και εισαγωγής κινητών αξιών  
9 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
10 66121103 Υπηρεσίες έντυπης ή ηλεκτρονικής ενημέρωσης, σχετικά με τις τιμές των χρεογράφων  
11 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
12 66199901 Υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης χρηματιστηριακών εντολών  
13 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
14 70221212 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων  
15 66121104 Υπηρεσίες πώλησης έντοκων γραμματίων  
16 66121105 Υπηρεσίες πώλησης μετοχών  
17 66121106 Υπηρεσίες πώλησης ομολόγων  
18 66192100 Υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εξαγορών  
19 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)  
20 70221214 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας)  
21 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων  
22 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  
23 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  
24 66121107 Υπηρεσίες χρηματιστή ή μεσίτη χρηματιστηρίου αξιών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 200, system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA