Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: KDS INSURANCE AGENT Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: KDS INSURANCE & TAX SERVICES
Διεύθυνση: ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 77, 12135, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Δήμος: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2100108888
e-mail: gdertilis@kds.gr
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 53201000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 66211000 Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων 66221007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων 66291900 Άλλες βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α. 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών 78301200 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου 80301001 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης εμπιστευτικών υποθέσεων 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων 82191300 Προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου 82911201 Υπηρεσίες εισπράξεων (αμοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδρομών κλπ) 82911202 Υπηρεσίες είσπραξης ασφαλίστρων 82911203 Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ 82991000 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 82991900 Άλλες ποικίλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 85591910 Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων 96091911 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου
2 66291900 Άλλες βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α.  
3 82991900 Άλλες ποικίλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.  
4 53201000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες  
5 78301200 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου  
6 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς  
7 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
8 82991000 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.  
9 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
10 82191300 Προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου  
11 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων  
12 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών  
13 66211000 Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών  
14 80301001 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης εμπιστευτικών υποθέσεων  
15 96091911 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)  
16 82911201 Υπηρεσίες εισπράξεων (αμοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδρομών κλπ)  
17 82911202 Υπηρεσίες είσπραξης ασφαλίστρων  
18 82911203 Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ  
19 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων  
20 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
21 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων  
22 85591910 Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων  
23 66221007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα  
24 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 200, system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA