Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΓΚΡΕΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΕΓΚΡΕΚΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 12, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
Δήμος: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2294028883
Κινητό τηλέφωνο: 2294028883
e-mail: info@egreca.com
Ιστοσελίδα: http://www.egreca.com
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 39002102 Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος 62011106 Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού 69201000 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου 69201001 Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή 69202100 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 70221509 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων 70222002 Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 71201000 Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 71201200 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων 71201300 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων 71201900 Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α. 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας check
2 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
4 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.  
5 71201900 Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων  
6 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
7 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια  
8 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
9 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
10 71201300 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων  
11 71201200 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων  
12 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
13 39002102 Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος  
14 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
15 69202100 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης  
16 70222002 Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών  
17 69201000 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου  
18 69201001 Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή  
19 62011106 Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού  
20 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
21 70221509 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων  
22 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων  
23 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
24 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  
25 71201000 Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121