Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΠΠΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΑΠΠΙΑ ΟΕ
Διεύθυνση: ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 57, 11745, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2130108051
e-mail: info@matrix-bta.com
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 01501000 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες 01631011 Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων 01631015 Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 45112100 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων 45114902 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επιβατικών αυτοκινήτων 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 64911000 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 66192000 Βοηθητικές υπηρεσίες σχετικές με τραπεζικές επενδύσεις 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών 66211000 Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων 66301100 Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων εκτός των συνταξιοδοτικών ταμείων 66301101 Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων 70221304 Υπηρεσίες πωλητή αγαθών 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου
2 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
3 66192000 Βοηθητικές υπηρεσίες σχετικές με τραπεζικές επενδύσεις  
4 45114902 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επιβατικών αυτοκινήτων  
5 45112100 Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  
6 01501000 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες  
7 66211000 Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών  
8 01631011 Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων  
9 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών  
10 66301101 Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων  
11 66301100 Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων εκτός των συνταξιοδοτικών ταμείων  
12 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων  
13 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
14 01631015 Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων  
15 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων  
16 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
17 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
18 70221304 Υπηρεσίες πωλητή αγαθών  
19 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
20 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
21 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων  
22 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων  
23 64911000 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης  
24 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 200, system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA