Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, 11147, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2130314047
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 84112100 Γενικές υπηρεσίες προσωπικού για το δημόσιο 18120000 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 18121000 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης 18121400 Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων 18121401 Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμων κλπ) 18121500 Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων 18121600 Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α. 18131001 Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης 46492000 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών 46492103 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα 46492104 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιων ειδών 52221101 Λιμενικές υπηρεσίες γενικά (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης πλοίων κλπ). 58110000 Έκδοση βιβλίων 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών 58114200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής 58133200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής 58143200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής 59110000 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 59112000 Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος 59200000 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 72201900 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές επιστήμες 72203000 Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 73110000 Διαφημιστικά γραφεία 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων 73111102 Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών 73121000 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 73121201 Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων 73121900 Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες 74202200 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες 74202300 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων 82991912 Υπηρεσίες συνοδού εκδρομών ταξιδιωτικού γραφείου 85511000 Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης 85511004 Υπηρεσίες καθηγητή αθλημάτων 85520000 Πολιτιστική εκπαίδευση 85521000 Υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης 85521102 Υπηρεσίες καθηγητή χορού 85521202 Υπηρεσίες ωδείου 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 90040000 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 93111000 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 93121000 Υπηρεσίες αθλητικών σωματείων 93121001 Υπηρεσίες οργάνωσης αγώνων ράλι αυτοκινήτων και μοτοσικλετών 93191000 Άλλες αθλητικές υπηρεσίες 93191200 Υπηρεσίες αθλητών 93191300 Υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας 93291900 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 93291903 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 84112100 Γενικές υπηρεσίες προσωπικού για το δημόσιο check
2 93191000 Άλλες αθλητικές υπηρεσίες  
3 18120000 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες  
4 73121900 Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
5 18121000 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης  
6 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.  
7 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
8 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
9 58114200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής  
10 58133200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής  
11 58143200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής  
12 73110000 Διαφημιστικά γραφεία  
13 93291900 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
14 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
15 59110000 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων  
16 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
17 58110000 Έκδοση βιβλίων  
18 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών  
19 90040000 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες  
20 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις  
21 59200000 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις  
22 18121401 Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμων κλπ)  
23 52221101 Λιμενικές υπηρεσίες γενικά (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης πλοίων κλπ).  
24 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
25 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
26 72203000 Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  
27 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
28 85520000 Πολιτιστική εκπαίδευση  
29 73121000 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
30 85511000 Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης  
31 93121000 Υπηρεσίες αθλητικών σωματείων  
32 93191200 Υπηρεσίες αθλητών  
33 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων  
34 18131001 Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης  
35 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
36 59112000 Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος  
37 73121201 Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων  
38 74202200 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες  
39 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων  
40 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
41 18121600 Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό  
42 18121400 Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων  
43 18121500 Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων  
44 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
45 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
46 72201900 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές επιστήμες  
47 85511004 Υπηρεσίες καθηγητή αθλημάτων  
48 85521102 Υπηρεσίες καθηγητή χορού  
49 73111102 Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών  
50 93111000 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων  
51 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
52 93291903 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)  
53 93121001 Υπηρεσίες οργάνωσης αγώνων ράλι αυτοκινήτων και μοτοσικλετών  
54 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
55 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
56 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
57 85521000 Υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης  
58 82991912 Υπηρεσίες συνοδού εκδρομών ταξιδιωτικού γραφείου  
59 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
60 74202300 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων  
61 85521202 Υπηρεσίες ωδείου  
62 93191300 Υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας  
63 46492000 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών  
64 46492103 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα  
65 46492104 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιων ειδών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119