Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: NOVECON WEALTH ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: NOVECON WEALTH
Διεύθυνση: ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 2, 10671, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103387589
Κινητό τηλέφωνο: 6944742327
e-mail: info@novecon.gr;legal@novecon.gr
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia) 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62023004 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 66111000 Υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών αγορών 66121000 Υπηρεσίες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων, χρεογράφων και αγαθών 66192900 Άλλες βοηθητικές υπηρεσίες σχετικές με τραπεζικές επενδύσεις 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 66221007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων 68321100 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες 69202900 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες 69203201 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων) 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών 72192000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας check
2 66192900 Άλλες βοηθητικές υπηρεσίες σχετικές με τραπεζικές επενδύσεις  
3 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
4 69202900 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες  
5 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών  
6 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου  
7 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
8 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
9 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
10 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
11 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
12 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
13 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
14 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
15 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες  
16 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής  
17 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
18 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
19 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης  
20 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
21 68321100 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης  
22 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
23 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων  
24 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα  
25 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
26 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
27 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
28 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών  
29 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
30 72192000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας  
31 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών  
32 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
33 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
34 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
35 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
36 66221007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα  
37 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
38 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
39 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
40 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)  
41 69203201 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων  
42 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων  
43 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας  
44 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
45 66121000 Υπηρεσίες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων, χρεογράφων και αγαθών  
46 66111000 Υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών αγορών  
47 62023004 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121