Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
Διακριτικός τίτλος: OMMAT INSIGHT
Διεύθυνση: ΣΤΟΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, 10562, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Κινητό τηλέφωνο: 6936815047
e-mail: yioulinaki@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
46431413 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 47737402 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ 47788308 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΟΠΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ 47788320 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ, ΦΑΚΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΦΑΚΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 47788301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 47788310 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 47788312 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 47788309 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ 47788313 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 23192201 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΦΑΚΟΥΣ ΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ 47788305 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΑΛΙΩΝ, ΜΟΝΟΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ 47788322 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 46431407 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΟΠΤΙΚΩΣ, ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ 46431415 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ, ΦΑΚΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΦΑΚΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 46451001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ 46431410 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 46431411 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 46431417 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 46431404 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΑΛΙΩΝ, ΜΟΝΟΚΙΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ 47918300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47788311 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 47788319 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ 47747503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 46431409 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 46431419 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 46431400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 46431408 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ 46461201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΚΥΡΙΑ 47788300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ 47788316 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47788300 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας, υπηρεσίες οπτικού check
2 23192201 Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς κρυστάλλους  
3 47747503 Λιανικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας  
4 47788301 Λιανικό εμπόριο άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α.  
5 47737402 Λιανικό εμπόριο αποστειρωτικών διαλυμάτων φακών επαφής  
6 47788305 Λιανικό εμπόριο κιαλιών, μονοκιαλιών και άλλων οπτικών τηλεσκοπίων, άλλων αστρονομικών οργάνων και οπτικών μικροσκοπίων  
7 47788308 Λιανικό εμπόριο ματογυαλιών μη κατεργασμένων οπτικώς και μερών για την κατασκευή τέτοιων γυαλιών  
8 47788309 Λιανικό εμπόριο ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόμοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων  
9 47788310 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων άλλων οπτικών οργάνων  
10 47788311 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων φωτογραφικού εξοπλισμού  
11 47788312 Λιανικό εμπόριο μερών σκελετών και υποστηριγμάτων ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης ή παρόμοιων ειδών  
12 47788313 Λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών  
13 47788316 Λιανικό εμπόριο σκελετών και υποστηριγμάτων ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης ή παρόμοιων ειδών  
14 47788319 Λιανικό εμπόριο φακών επαφής  
15 47788320 Λιανικό εμπόριο φακών επαφής, φακών ματογυαλιών από γυαλί, φακών ματογυαλιών από άλλα υλικά  
16 47918300 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
17 47788322 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικών και κινηματογραφικών ειδών  
18 46461201 Χονδρικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας  
19 46451001 Χονδρικό εμπόριο αποστειρωτικών διαλυμάτων φακών επαφής  
20 46431404 Χονδρικό εμπόριο κιαλιών, μονοκιαλιών και άλλων οπτικών τηλεσκοπίων, άλλων αστρονομικών οργάνων, οπτικών μικροσκοπίων  
21 46431407 Χονδρικό εμπόριο ματογυαλιών μη κατεργασμένων οπτικώς, μερών για την κατασκευή τέτοιων γυαλιών  
22 46431408 Χονδρικό εμπόριο ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόμοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων  
23 46431409 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων άλλων οπτικών οργάνων  
24 46431410 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων φωτογραφικού εξοπλισμού  
25 46431411 Χονδρικό εμπόριο μερών σκελετών και υποστηριγμάτων ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης ή παρόμοιων ειδών  
26 46431413 Χονδρικό εμπόριο σκελετών και υποστηριγμάτων ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης ή παρόμοιων ειδών  
27 46431415 Χονδρικό εμπόριο φακών επαφής, φακών ματογυαλιών από γυαλί, φακών ματογυαλιών από άλλα υλικά  
28 46431417 Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών και κινηματογραφικών ειδών  
29 46431400 Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών  
30 46431419 Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών μηχανών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121