Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PELION TRAVEL GR Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΨΑΡΡΩΝ 11 -13, 10437, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6984025540
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1 η λειτουργία γραφείου γενικού τουρισμού, 2 η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός της χώρας με ιδιόκτητο ή μισθωμένο για το λόγο αυτό μεταφορικό μέσο ή δημοσίας χρήσεως θαλασσίων, αεροπορικών, ή χερσαίων μέσων, 3 οι χερσαίες μεταφορές επιβατών, αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών, 4 οι σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών, 5 οι αστικές και προαστιακές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών, 6 οι τακτικές αστικές μεταφορές με λεωφορεία με οδηγό ιδιοκτήτη ή μη ιδιοκτήτη, 7 οι μικτές αστικές και προαστιακές τακτικές μεταφορές επιβατών, 8 οι υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί ή αγοραίων με οδηγό ιδιοκτήτη ή μη ιδιοκτήτη, 9 οι υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό, 10 οι υπηρεσίες τακτικής υπεραστικής και ειδικού σκοπού χερσαίας μεταφοράς επιβατών, οδικής μεταφοράς επιβατών, τακτικών υπεραστικών μεταφορών με λεωφορεία με οδηγό ιδιοκτήτη ή μη ιδιοκτήτη, 11 οι υπηρεσίες τακτικής υπεραστικής ειδικού σκοπού οδικής μεταφοράς επιβατών, 12 οι υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών με αγροτικό οχήματα ιδιωτικής χρήσης με λεωφορεία ή με άλλα μεταφορικά μέσα, 13 οι μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ και ανελκυστήρες χιονοδρομικών κέντρων, 14 οι υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων μεταφορών επιβατών, η αγορά και εκμετάλλευση τουριστικών μεταφορικών μέσων, 15 οι υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό, 16 οι υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν) με οδηγό ιδιοκτήτη ή μη ιδιοκτήτη, 17 οι υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα, 18 οι υπηρεσίες μη τακτικών τοπικών λεωφορείων και μισθωμένων λεωφορείων, 19 οι υπηρεσίες έκτακτων υπεραστικών μεταφορών με λεωφορεία με οδηγό ιδιοκτήτη ή μη ιδιοκτήτη, 20 οι οδικές μεταφορές επιβατών με οχήματα που έλκονται από άνθρωπο ή ζώα, 21 οι δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, 22 οι υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς 23 οι υπηρεσίες κράτησης για αεροπορικές γραμμές, γιο σιδηροδρόμους, για λεωφορεία, για θαλάσσια μέσα, για ενοικίαση οχημάτων, 24 μη ιδιοκτήτη 25 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη, η επ’ αμοιβή δια φορτηγών αυτοκινήτων ή και δια παντός άλλου μέσου μεταφοράς εντός και εκτός της Ελλαδικής επικράτειας παντός είδους εμπορευμάτων , δεμάτων και η εν γένει μεταφορά αγαθών και προϊόντων και η παράδοση αυτών εις τον τόπο προορισμού των. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρίες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρίες κάθε τύπου, να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες εταιρίες κάθε τύπου, καθώς επίσης να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. 26 οι υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών, ατμοπλοϊκών και τουριστικών εισιτηρίων, γενικά εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια, 27 οι υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων εξωτερικού με προμήθεια ό πρακτορείο ταξιδιών, 28 οι υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων γιο κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτο), 29 η μεσολάβηση προς διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος, σιτίσεως αναψυχής ψυχαγωγίας και μέσων διακίνησης, 30 οι υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος, δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων) γενικά και για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό, 31 οι υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων, άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, 32 υπηρεσίες τουριστικής προβολής ενημέρωσης επισκεπτών και τουριστικών ξεναγών, 33 οι υπηρεσίες ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης κρατήσεων γιο συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους και κρατήσεων γιο εισιτήρια εκδηλώσεων, 34 η διαμεσολάβηση για την οργάνωση πόσης φύσεως συνεδρίων, 35 η διαμεσολάβηση για την έκδοση διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων, 36 η παραλαβή και αποστολή αποσκευών παντός αλλοδαπού ή ημεδαπού περιηγητή, οι υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και γενικά άλλες υπηρεσίες κρατήσεων, 37 η παροχή πάσης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό, 38 . Η φορτοεκφόρτωση λεωφορείων, η αποθήκευση, τακτοποίηση, φύλαξη, παραλαβή και παράδοση δεμάτων, που μεταφέρονται με λεωφορεία, σε τουριστικά Γραφεία, σε Τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών κλπ. 39 Η διενέργεια εθνικών και διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και γενικά κινητών πραγμάτων για λογαριασμό τρίτων αντί κομίστρου με φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας ή ΙΧ χρήσεως κάθε τύπου με οδηγό ιδιοκτήτη ή μη. 40 Η παροχή υπηρεσιών πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων και διαμεταφοράς εμπορευμάτων. , 41 Η αποθήκευση εμπορευμάτων και γενικά κινητών πραγμάτων υπό ψύξη ή μη για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. , 42 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών ή νωπών εμπορευμάτων χύδην 43 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων 44 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49390000 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. check
2 79121100 Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)  
3 49393102 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
4 49393100 Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό  
5 49393200 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121