Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: KWPA ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: KWPA
Διεύθυνση: ΠΕΝΤΕΛΗΣ 18, 17564, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: seven718eighteen@gmail.com
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
2. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος 3. Υπηρεσίες παροχής δωματίου χωρίς καθημερινή καθαριότητα 4. Υπηρεσίες παροχής δωματίου με καθημερινή καθαριότητα. (Β) Ο δευτερεύον σκοπός της εταιρείας είναι ο ακόλουθος : 1.Η οργάνωση, λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση καντινών καθώς και επιχειρήσεων σνάκ μπαρ, καφέ μπαρ, ζαχαροπλαστείου, αναψυκτήριου, καφετέριας, πιτσαρίας, ουζερί, καφενείου, ψησταριάς, εστιατορίου, χώρων εστιάσεως σελφ-σέρβις, κέντρων διασκεδάσεως με ή χωρίς μουσική και γενικά κάθε συναφούς ή μη εμπορικής επιχειρήσεως έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν καταστατικό .2.Η παρασκευή, συσκευασία και διάθεση ετοίμων τροφίμων,πάσης φύσεως εδεσμάτων, αναψυκτικών και αλκοολούχων ποτών σε χώρους μαζικής εστίασης. 3.Η οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων CATERING. 4.Υπηρεσίες πώλησης καφέ και ποτών εν γένει καθώς και γευμάτων, χωρίς παροχή καθίσματος και σερβιρίσματος. 5.Υπηρεσίες κατ’οίκον παράδοσης καφέ, αναψυκτικών, ποτών και γευμάτων (delivery). 6.Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών. 7.Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο μη αλκοολούχων ποτών και ροφημάτων. 8.Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο διατηρημένων γλυκών με βάση την ζάχαρη, καθώςκαι παρόμοιων εδεσμάτων. 9.Η οργάνωση και εκμετάλλευση κτιριακών, ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών μονάδων, εγκαταστάσεων, καταλυμάτων και παραθεριστικών οικισμών καθώς και η διαμόρφωση πάσης φύσεως και μορφής ακάλυπτων χώρων και η εκμετάλλευση αυτών. 10.Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής οι οποίες έχουν με οποιοδήποτε τρόπο σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς ή άλλους της συνιστώμενης εταιρείας, η εισαγωγή πάσης φύσεως προϊόντων και εμπορευμάτων για ιδίατης εταιρείας χρήση ή για την διάθεση αυτών σε τρίτους και γενικά η άσκηση οποιασδήποτε μορφής εμπορίου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 11.Η δημιουργία, η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εργασίες με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο συνεργασία .12.Η διενέργεια κάθε άλλης πράξεως και επιχειρήσεως παρεμφερούς, συναφούς ή δυνάμενης να εξυπηρετεί ή να διευκολύνει άμεσα ή έμμεσα την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας .Για την επίτευξη των σκοπών η εταιρεία δικαιούται: α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιοδήποτε νομικό τύπο, ή και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό που υφίσταται ή θα συσταθεί στο μέλλον, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκει τους ίδιους, παρόμοιους, συναφείς, παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας. β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να ορίζει αντιπροσώπους της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. γ) Να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, διανομέας ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, που υφίστανται ή που θα συσταθούν στο μέλλον, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με τον ίδιο, παρόμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό, να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, ή να απορροφά άλλες τοιαύτες, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και σκοπού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δ) Να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης με τρίτους και χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για τη μίσθωση ακινήτων, μηχανημάτων, οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας. ε) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια που θα είναι αναγκαία για την ένταξη της εταιρείας σε επιδοτούμενα ή, μη, Αναπτυξιακά Προγράμματα, Εθνικά και Κοινοτικά καθώς και σε ρυθμίσεις που εισάγουν οι εν γένει Αναπτυξιακοί Νόμοι και οι Κοινοτικές Οδηγίες.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 56301004 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ check
2 55201104 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια  
3 56101111 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121