Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΜΠΑΡΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
Διεύθυνση: ΔΕΦΝΕΡ 3, 11636, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση ακινήτων πάσης φύσεως, διοικητικών υπηρεσιών για τη διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων, εκπόνηση μελετών, παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων, παροχή συμβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων λιανικής, χονδρικής και ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και παροχή διοικητικών υπηρεσιών γενικότερα 2. Η εκμετάλλευση ακινήτων. 3. Η διαχείριση ακινήτων. 4. Η διαχείριση μισθώσεων ακινήτων. 5. Η συμμετοχή των μελών της ως εισηγητές σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τρίτους. 6. Η οργάνωση εορταστικών, κοινωνικών και λοιπών εκδηλώσεων σε χώρους τρίτων με παρουσίαση διάφορων θεαμάτων, καθώς και την επιμέλεια ήχου και φωτισμού της εκδήλωσης. 7. Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη και συμπεριλαμβάνονται εδώ όλες οι σχετικές υποκατηγορίες της ως ανω δραστηριότητας 8. Εισαγωγή και Εμπορία Λιανική και Χονδρική ειδών για αλουμινοκατασκευές 9. Εισαγωγή και Εμπορία Λιανική και Χονδρική κλιματιστικών 10. Εισαγωγή και Εμπορία Λιανική και Χονδρική ειδων θέρμανσης ηλιακών,υδραλικών, φολτοβολταικών καθως και κάθε μορφής εναλλακτικής-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ,καθως και την μελέτη,εγκτατάσταση ,συντήρηση και επισκευή όλων των ανωτέρων . 11. Εργασίες Θερμομόνωσης & θερμοπρόσοψης 12. Εισαγωγή και Εμπορία Λιανική και Χονδρική ηλεκτρικών ειδών ,ειδων υγιεινής ,δαπέδων και πάσης φύσεως υλικών έν γένει 13. Η επισκευή και πώληση μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, καταστημάτων γενικά, ξενοδοχείων κάμπινγκ και τουριστικών εγκαταστάσεων, αποθηκών, επαγγελματικών επιχειρήσεων καθώς και την εκμετάλλευση τους. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) Να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, όπως να αγοράζει ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας και έργου, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και με ιδιώτες, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών, αδειών του Δήμου κ.ο.κ. (β) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους. (γ) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (δ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης check
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
4 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119