Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
Διεύθυνση: ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 1, 11635, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
85600000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 90021101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 90011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 91022001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 84121400 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 72192900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 94991601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 46492000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 58140000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 72202902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΡΙΑ 72202904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 59111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 47916100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 94991907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 47413110 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 94991700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 58110000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 59202100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 85521900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 82991912 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 46492101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ 47919200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 94991600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 72202904 Υπηρεσίες φιλολογικών και φιλοσοφικών ερευνών check
2 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
3 72192900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας  
4 85521900 Άλλες υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης  
5 84121400 Διοικητικές ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές υπηρεσίες  
6 58110000 Έκδοση βιβλίων  
7 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
8 85600000 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες  
9 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων  
10 47916100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
11 47919200 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
12 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
13 91022001 Υπηρεσίες επίδειξης καλλιτεχνικών ή αρχαιολογικών συλλογών  
14 90021101 Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά  
15 72202902 Υπηρεσίες ιστορικών ερευνών  
16 90011000 Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος  
17 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
18 59202100 Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος  
19 59111102 Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών  
20 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
21 94991601 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων  
22 94991700 Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες οργανώσεις πολιτών και κοινωνικές οργανώσεις  
23 94991600 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις  
24 82991912 Υπηρεσίες συνοδού εκδρομών ταξιδιωτικού γραφείου  
25 94991907 Υπηρεσίες φιλανθρωπικών σωματείων  
26 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά  
27 46492000 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119