Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: DESIGNATURE Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: DESIGNATURE
Διεύθυνση: ΣΑΧΤΟΥΡΗ 3, 10553, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6977167506
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 18131001 Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης 17231300 Κατασκευή βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι 17291100 Κατασκευή ετικετών από χαρτί ή χαρτόνι 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού 18131005 Υπηρεσίες συνδυασμού τεχνικών κειμένου και εικόνας για την κατασκευή αναπαραγώγιμου προϊόντος 58113000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων 58114100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, έντυπης μορφής 58114200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής 58133100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, έντυπης μορφής 58133200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής 58142000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους 58143200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70223001 Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur) 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων 73111102 Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών 73111103 Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά 73111104 Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών 73111200 Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού 74101901 Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων 74101903 Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασιών 74200000 Φωτογραφικές δραστηριότητες 74202200 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες 74202300 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων 74203100 Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών 74301100 Υπηρεσίες μετάφρασης 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 82191303 Υπηρεσίες επεξεργασίας εγγράφων 93291903 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 18131001 Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης
2 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
3 58114100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, έντυπης μορφής  
4 58114200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής  
5 58133100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, έντυπης μορφής  
6 58133200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής  
7 58143200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής  
8 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
9 17231300 Κατασκευή βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι  
10 17291100 Κατασκευή ετικετών από χαρτί ή χαρτόνι  
11 58113000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων  
12 58142000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους  
13 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
14 74101901 Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων  
15 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού  
16 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων  
17 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
18 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
19 70223001 Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur)  
20 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης  
21 74202200 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες  
22 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού  
23 73111200 Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών  
24 82191303 Υπηρεσίες επεξεργασίας εγγράφων  
25 74203100 Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών  
26 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
27 73111102 Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών  
28 73111103 Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά  
29 74301100 Υπηρεσίες μετάφρασης  
30 93291903 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)  
31 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
32 18131005 Υπηρεσίες συνδυασμού τεχνικών κειμένου και εικόνας για την κατασκευή αναπαραγώγιμου προϊόντος  
33 73111104 Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών  
34 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών  
35 74101903 Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασιών  
36 74202300 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων  
37 74200000 Φωτογραφικές δραστηριότητες  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA