Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Διεύθυνση: ΣΠΑΡΤΗΣ 15, 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Δήμος: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2102711595
FAX: 2102711595
e-mail: info@sarlis.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 33121400 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 33191000 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42221301 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 43221205 Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ 43222002 Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου φωταέριου και φυσικού αερίου 43291904 Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) 45201401 Υπηρεσίες αντικατάστασης ανεμοθωράκων (παρμπρίζ) και παράθυρων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων 45203000 Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών 47915400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων 81211003 Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ) 81291901 Υπηρεσίες καθαρισμού μεταφορικών μέσων 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού) 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών 96011901 Υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και μοκετών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού check
2 42221301 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα  
3 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων)  
4 43222002 Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου φωταέριου και φυσικού αερίου  
5 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
6 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
7 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων  
8 47915400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
9 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών  
10 45201401 Υπηρεσίες αντικατάστασης ανεμοθωράκων (παρμπρίζ) και παράθυρων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων  
11 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)  
12 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
13 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
14 43291904 Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων  
15 33191000 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού  
16 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
17 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών  
18 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
19 33121400 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων  
20 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά  
21 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών  
22 81291901 Υπηρεσίες καθαρισμού μεταφορικών μέσων  
23 96011901 Υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και μοκετών  
24 81211003 Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων  
25 45203000 Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες  
26 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης  
27 43221205 Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ  
28 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121