Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: IT&KV ΕΕ
Διακριτικός τίτλος: IT&KV CONSULTING ENGINEERS
Διεύθυνση: ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ 39, 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Δήμος: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6936711711
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 71112100 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας 71113300 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου 71114100 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου 71114200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 74101100 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού 74101900 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού 74102000 Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα
2 74101900 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού  
3 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.  
4 74102000 Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων  
5 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
6 71114100 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου  
7 71112100 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών  
8 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού  
9 71113300 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου  
10 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
11 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
12 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
13 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)  
14 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών  
15 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
16 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
17 71114200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου  
18 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
19 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
20 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας  
21 74101100 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων  
22 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
23 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA