Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: FAMA VOLAT ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: FAMA VOLAT IKE
Διεύθυνση: ΑΧΑΙΑΣ 33, 11523, ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6937149888
e-mail: GEOVERON67@GMAIL.COM
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
90021100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 90021101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 90021900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑ 90011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 90040000 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 59201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 18201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 46181208 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 59203500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ (DOWNLOADS) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 70210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 74202300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 59203300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ 90011013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 90021201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ 90021105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ - ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΥ 90021106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ 91011204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 46181210 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 74202200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 59203400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ ΗΧΟΥ 59203100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 64991901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (FACTORING - FORFAITING) 90041009 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 90041010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 74202301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ STUDIO 59203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 73121300 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 73121400 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 74203100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 90011010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ 90021107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΩΝΗ 90011003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥ 90021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 90041011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 90031000 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 90021904 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ (ΣΚΗΝΙΚΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ) 90021905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ 74202900 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 74203900 ΑΛΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 90011000 Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος check
2 74202900 Άλλες εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες  
3 90021900 Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος  
4 74203900 Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
5 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
6 90040000 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες  
7 46181208 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μαγνητικών και οπτικών μέσων εγγραφής δεδομένων, ήχου και εικόνας  
8 46181210 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού  
9 90021904 Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ)  
10 90031000 Καλλιτεχνική δημιουργία  
11 73121400 Πώληση διαφήμισης σχετικά με εκδηλώσεις  
12 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
13 90041009 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών  
14 18201000 Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης  
15 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
16 74202200 Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες  
17 90021201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων  
18 74203100 Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών  
19 90011003 Υπηρεσίες ηθοποιού  
20 59201100 Υπηρεσίες ηχογράφησης  
21 90021905 Υπηρεσίες ηχοληψίας  
22 90011010 Υπηρεσίες θεατρικού θίασου  
23 90041010 Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών  
24 90021101 Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά  
25 90021107 Υπηρεσίες θεατρώνη  
26 59203500 Υπηρεσίες κατεβάσματος (downloads) μουσικής  
27 90021105 Υπηρεσίες κειμενογράφου - σεναριογράφου  
28 90011013 Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος  
29 91011204 Υπηρεσίες μουσικών αρχείων  
30 59203000 Υπηρεσίες μουσικών εκδόσεων  
31 59203400 Υπηρεσίες παραγωγής άλλων δίσκων και ταινιών ήχου  
32 59203100 Υπηρεσίες παραγωγής έντυπης μουσικής  
33 90021100 Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
34 59203300 Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών ή άλλων εγγραφών μουσικής σε φυσικά μέσα  
35 64991901 Υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (factoring - forfaiting)  
36 90021106 Υπηρεσίες σκηνοθέτη  
37 90041011 Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
38 90021000 Υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνών  
39 74202300 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων  
40 74202301 Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων εντός και εκτός studio  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121