Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: BUSINESS COMMUNICATION SERVICES- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜAΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: BUSINESS COMMUNICATION SERVICES
Διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 89-91, 14231, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310321312
Ιστοσελίδα: http://www.bcomservices.gr
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 58141900 Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 63111105 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης μηχανής προς επεξεργασία δεδομένων 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 69203000 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 70221600 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic) 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες 78100000 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης 78300000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης
2 78300000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
3 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
4 78100000 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης  
5 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
6 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
7 58141900 Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
8 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες  
9 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων  
10 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
11 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
12 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών  
13 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
14 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
15 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
16 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
17 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
18 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.  
19 70221600 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
20 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
21 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
22 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
23 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
24 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
25 69203000 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών  
26 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
27 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)  
28 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας  
29 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  
30 63111105 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης μηχανής προς επεξεργασία δεδομένων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA