Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ANASTASSIADIS PROPERTIES
Διεύθυνση: Λ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 13, 17455, ΑΛΙΜΟΣ
Δήμος: ΑΛΙΜΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109633920
Κινητό τηλέφωνο: 6944360661
e-mail: pa_sfe@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 33151001 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 45402000 Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 45402014 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων 45405000 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων 47646508 Λιανικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών και κανό 47646531 Λιανικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιμοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία 47646533 Λιανικό εμπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέμβων 47646539 Λιανικό εμπόριο ποδηλάτων και άλλων δίτροχων, χωρίς κινητήρα 47919901 Λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων - τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για λογαριασμό τρίτων 50102003 Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ) με πλήρωμα 58110000 Έκδοση βιβλίων 58111100 Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου 58130000 Έκδοση εφημερίδων 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 65120000 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 69101904 Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic) 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 71113101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης 71113102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 77341001 Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα 78100000 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 82910000 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών 84130000 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων 85511000 Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου check
2 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
3 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς  
4 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
5 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
6 65120000 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής  
7 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
8 82910000 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών  
9 78100000 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης  
10 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
11 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων  
12 58110000 Έκδοση βιβλίων  
13 58111100 Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου  
14 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
15 58130000 Έκδοση εφημερίδων  
16 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
17 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
18 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
19 47646508 Λιανικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών και κανό  
20 47919901 Λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων - τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για λογαριασμό τρίτων  
21 45402014 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων  
22 45402000 Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
23 47646531 Λιανικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιμοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία  
24 47646533 Λιανικό εμπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέμβων  
25 47646539 Λιανικό εμπόριο ποδηλάτων και άλλων δίτροχων, χωρίς κινητήρα  
26 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας  
27 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας  
28 84130000 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων  
29 85511000 Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης  
30 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
31 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων  
32 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
33 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
34 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων  
35 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
36 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
37 71113101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης  
38 71113102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης  
39 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
40 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου  
41 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων  
42 77341001 Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα  
43 50102003 Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ) με πλήρωμα  
44 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
45 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας  
46 33151001 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης  
47 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
48 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων  
49 69101904 Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας  
50 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
51 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών  
52 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών  
53 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
54 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
55 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών  
56 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
57 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
58 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
59 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
60 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
61 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
62 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
63 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
64 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
65 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  
66 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα  
67 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)  
68 45405000 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων  
69 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  
70 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
71 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών  
72 69202300 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων  
73 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση  
74 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121