Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: DAVID AGENCY ΟΕ
Διακριτικός τίτλος: DAVID AGENCY
Διεύθυνση: ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 33 & ΚΡΑΤΙΝΟΥ 5, 16345, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6983129259
e-mail: georgia@tzaferisx.gr
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1. Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου 2. Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο 3. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 4. Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia) 5. Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 6. Υπηρεσίες παροχής σύμβουλων για θέματα συστημάτων και λογισμικού 7. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 8. Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών 9. Υπηρεσίες επεξεργασίας των δεδομένων 10. Υπηρεσίες ιστο-φιλοξενίας (web hosting) 11. Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 12. Υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρησης ) και υποδοχής της πληροφορίας (ΙΤ) 13. Διάθεση διαφημιστικού χώρου και χρόνου στο διαδίκτυο 14. Δικτυακές πύλες (web portals) 15. Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών 16. Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών 17. Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών 18. Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης 19. Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων 20. Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 21. Υπηρεσίες παραγωγής Ταϊνάν προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο 22. Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και έχουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν της εταιρείας, 23. Η αντιπροσώπευση ελληνικών ή αλλοδαπών εταιρειών που έχουν ως αντικείμενο τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν της εταιρείας, 24. Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 25. Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 26. Υπηρεσίες Δημοσίων σχέσεων 27. Υπηρεσίες διοργάνωσης Σεμιναρίων 28. Υπηρεσίες εισηγήσεων σε επιμορφ. σεμινάρια 29. Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 30. Υπηρεσίες διδασκ. σε σεμινάρια 31. Υπηρεσίες μέσω σεμιναρίων 32. Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου 33. Υπηρεσίες γεν .καθαρισμού κτιρίων 34. Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομ. καθαρισμού 35. Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 36. Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 61104100 Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου
2 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)  
3 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.  
4 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
5 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals)  
6 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
7 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
8 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
9 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
10 73121201 Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων  
11 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης  
12 73111200 Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών  
13 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
14 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
15 73111102 Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών  
16 59111200 Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο  
17 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
18 61901007 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)  
19 73111104 Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών  
20 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
21 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA