Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: CREATORS OF COSMOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: CREATORS OF COSMOS
Διεύθυνση: ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 ΚΑΙ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 47, 11361,
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6974171212
Ιστοσελίδα: http://www.creatorsofcosmos.org
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 90021105 Υπηρεσίες κειμενογράφου - σεναριογράφου 32402000 Κατασκευή παιδικών τρένων και των εξαρτημάτων τους· άλλων μοντέλων ή κατασκευών υπό κλίμακα και κατασκευαστικών παιχνιδιών 32403900 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους π.δ.κ.α. 32409000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων παιχνιδιών κάθε είδους 46181211 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε είδους 46493201 Χονδρικό εμπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α. 46493206 Χονδρικό εμπόριο παιδικών τρένων και εξαρτημάτων τους, άλλων μοντέλων ή κατασκευών υπό κλίμακα και κατασκευαστικών παιχνιδιών 46493207 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών βίντεο, που παίζονται με τηλεοπτικό δέκτη 46901001 Εξαγωγή τουριστικών και λοιπών ειδών 46901005 Χονδρικό εμπόριο διάφορων συλλεκτικών ειδών 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 47650000 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 47788903 Λιανικό εμπόριο διάφορων συλλεκτικών ειδών 47788904 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 47916700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47916900 Λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47996700 Άλλο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 47996900 Άλλο λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 58192900 Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου π.δ.κ.α. 58210000 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 62012100 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή 72110000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 72190000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 72200000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 77210000 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 77290000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 77391000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών, εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 77400000 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 84131600 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια 85591909 Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 90010000 Τέχνες του θεάματος 90020000 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 90030000 Καλλιτεχνική δημιουργία 90031200 Παραγωγή πρωτοτύπων έργων συγγραφέων, συνθετών και άλλων καλλιτεχνών, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος, των ζωγράφων, των γραφιστών και των γλυπτών 93191100 Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων 93191900 Άλλες υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής 93210000 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 90021105 Υπηρεσίες κειμενογράφου - σεναριογράφου
2 93191900 Άλλες υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής  
3 47996900 Άλλο λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών  
4 47996700 Άλλο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών  
5 84131600 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα  
6 93210000 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων  
7 58210000 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
8 77400000 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού  
9 46181211 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε είδους  
10 77290000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης  
11 77210000 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών  
12 46901001 Εξαγωγή τουριστικών και λοιπών ειδών  
13 32409000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων παιχνιδιών κάθε είδους  
14 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις  
15 72190000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική  
16 72110000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία  
17 72200000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  
18 90030000 Καλλιτεχνική δημιουργία  
19 32402000 Κατασκευή παιδικών τρένων και των εξαρτημάτων τους· άλλων μοντέλων ή κατασκευών υπό κλίμακα και κατασκευαστικών παιχνιδιών  
20 32403900 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους π.δ.κ.α.  
21 47788903 Λιανικό εμπόριο διάφορων συλλεκτικών ειδών  
22 47788904 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης  
23 47916900 Λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
24 47650000 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα  
25 47916700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
26 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
27 58192900 Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου π.δ.κ.α.  
28 90031200 Παραγωγή πρωτοτύπων έργων συγγραφέων, συνθετών και άλλων καλλιτεχνών, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος, των ζωγράφων, των γραφιστών και των γλυπτών  
29 62012100 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή  
30 90010000 Τέχνες του θεάματος  
31 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια  
32 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
33 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
34 77391000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών, εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
35 85591909 Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης  
36 93191100 Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων  
37 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
38 90020000 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος  
39 46493201 Χονδρικό εμπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α.  
40 46901005 Χονδρικό εμπόριο διάφορων συλλεκτικών ειδών  
41 46493206 Χονδρικό εμπόριο παιδικών τρένων και εξαρτημάτων τους, άλλων μοντέλων ή κατασκευών υπό κλίμακα και κατασκευαστικών παιχνιδιών  
42 46493207 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών βίντεο, που παίζονται με τηλεοπτικό δέκτη  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA